0%
بتی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۳
بگذارید و بگذرید، ببینیـد و دل مبندیـدچشم بیندازیـد و دل مبازیددیر یا زود باید گذاشـت و گذشـت امـام علی (ع)
کاربر ایران بیستی
تبلیغات

♡ ♡ ♡حساس و مهربان !♥♥♥

شخصی از امام حسین (ع) پرسید:

صفت زیبا چیست؟

فرمودند: هر که تو را دوست دارد، از پليدي بازت مي دارد، هر که تو را دشمن دارد، بر نابکاري

واردت مي سازد.

خدا می داند !!!

ولی آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد

دیگر نه می شود تقلب کرد و نه میشود سر کسی را کلاه گذاشت.

آنروز تازه می فهمیم دنیا با همه بزرگی اش ، از جلسه امتحان هم کوچکتر

بود!!!!♥♥♥

آنروز تازه می فهمیم که زندگی عجب سوال سختی بود

سوالی که بیش از یک بار نمی توان به آن پاسخ داد.

خدا کند آنروز که آخرین زنگ دنیا می خورد،

روی تخته سیاه قیامت اسم ما را جز خوبها بنویسند.

خدا کند حواسمان بوده باشد

زنگهای تفریح آنقدر در حیاط نمانده باشیم که حیات یادمان رفته باشد.

خدا کند که دفتر زندگیمان را جلد کرده باشیم و بدانیم دنیا چرک نویسی بیش

نیست… ♥♥♥

بگذاریـد و بگذریـد، ببینیـد و دل مبندیـد

چشـم بیندازیـد و دل مبازیـد

دیـر یا زود بایـد گذاشـت و گذشـت . . .
امـام علــی (ع)

♥♥♥
از وقتتان برای کار استفاده کنید؛زیرا کار،بهای موفقیت است.

از وقتتان برای تفکر استفاده کنید؛زیرا تفکر، سرچشمه قدرت است.

از وقتتان برای تفریح استفاده کنید؛زیرا تفریح، راز جوانی جاودانه است.

از وقتتان برای مطالعه استفاده کنید؛زیرا مطالعه، منبع عقل و دانش است.

از وقتتان برای دوستی استفاده کنید؛زیرا دوستی، جاده ی خوشبختی است.

از وقتتان برای عشق استفاده کنید؛زیرا عشق، لذت زندگی است.

از وقتتان برای خنده استفاده کنید؛زیرا خنده،موسیقی و آهنگ روح است!♥♥♥


در کلاس درس خدا؛♥♥♥

آن هایی که ناله می کنند، رد می شوند؛

آن هایی که صبر می کنند، قبول می شوند؛

آن هایی که شکر می کنند، شاگرد ممتاز می شوند.♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥♪ ♪♪ ♫


.♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥♪ ♪♪ ♫

از این تکرار ساعتها
از این بیهوده بودنها
از این بی تاب ماندنها
از این تردیدها
نیرنگها
شکها
خیانتها
از این رنگین کمان سرد آدمها
و از این مرگ باورها و رویاها
پریشانم …
دلم پرواز میخواهد !

.♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥♪ ♪♪ ♫به وبلاگم سر بزنید خوشحال میشم ... ♥♥♥yamahdijan77.blogfa.comasmani77.blogfa.com
بیشتر...
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۴
ارغوان شیرازی سلام.دوستی با شما چرا ارتباط نمیده؟؟؟؟؟
ادامه
  ۲۵ تیر ۱۳۹۴
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین در فکر غمهای دیگر ماندن خوب نیست بخند در برابرمشکلاتت
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
سیده عاطفه موسوی 200000000000000
ادامه
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین 20000000000000000000000000000000000000000000
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
***راستی خــــــــــــــــــــــــــــ*ـــــــــدا...
> > >> >> >>>>> > >> > > > > > >> > >> > > > > >>>>>>راستی خدا>> >>>> > >>>>> > راستی خدا...>>>> >>>>> >>>> >>>>> >>>> >>>>> >>>> >>>>دلم هوای دیروز را کرده،>>>> >>>>> >>>> >>>>هوای روزهای کودکی را، >>>> >>>>> >>>> >>>>دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم، >>>> >>>>> >>>> >...
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۴
  ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین هر کجا که یاد خدا کنی شیطا از انجا دور میشه هیچ کس نتوان به شما اسیبی بزنه
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
**فقط خدا**
>>>> >>> >>>> > > >> > > > >> >آدمک آخر دنیاست بخنــــد> > آدمک مرگ همین جاست بخنــد> > دست خطــی که تو را عـاشق کرد> >>>> >شوخی کاغــذی ماست بخنــد> > آدمک خر نشــوی گریه کنی !> > کل دنیا ســراب است بخنــد>> > >آن خدایی که بزرگش خواندی> > به خدا مثل تو تنهاست بخنـد > > آدمک اخر دنیاست بخند>> > آدمک مرگ همینجاست بخند> > آن خدایی که بزرگش خواندی> > به خدا مثل تو ت...
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین تا خدا است بنده خدا که کاره ای نیست بنده خدا وسیله است
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین خدایا صبری به ما عطا کن که در مقابل سختی ها عین سنگ مقاومت کنیم
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
  ۰۸ مرداد ۱۳۹۴
میر شجاع سیدین دنیا دو روز است یک روز باب میل شما .../یک روز مخالف میل شما
ادامه
  ۳۱ فروردین ۱۳۹۴
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
توسط:
راحله
۰۳ شهریور ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
توسط:
Amir Hemmat
۲۶ تیر ۱۳۹۴
قلب نقره ای
۲۵ خرداد ۱۳۹۴