0%
علی قشقایی
۰۱ شهریور ۱۳۹۸
خدایا شکرت..
نشانها
تبلیغات

عروسی قشقایی ها..رقص سه دست
تمنا تابش LIKE
ادامه
  4 ساعت قبل
تمنا تابش زیبا
ادامه
  4 ساعت قبل
عروسی قشقایی ها..رقص بانوان قشقایی
تمنا تابش زیباااااااااااااااااو عالی .
ادامه
  4 ساعت قبل
سما ص سلام اوقات بشادی و دلنشین اقای قشقایی...
ادامه
  10 ساعت قبل
ترکی قشقایی..
اُولایدوم یاغی، غم اوقورلایان
یار اورَگیندَن، آپارام غَمی
ترجمه:
کاش یاغی میشدم،دزد غم ها
از دل یار، ببرم غم را
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown 21
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ترکی قشقایی..
نَه خوبودی یاری اوقورلایام من
پَسین دَمی یولونی باقلایام من
نه خوبودی شام تا سحر یاتمایام
عزیز یاری قوجاقدا ساقلایام من
ترجمه:
چه خوب بود یار را بدزدم من
وقت پسین راهش را ببندم من
چه خوب بود شب تا سحر نخوابم
یار عزیزم را در آغوش نگهدارم من
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown عالی
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ترکی قشقایی..
اُولایدوم یاغی، غم اوقورلایان
یار اورَگیندَن، آپارام غَمی
ترجمه:
کاش یاغی میشدم،دزد غم ها
از دل یار، ببرم غم را
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown عالی
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
قشقایی ها..
آقا و بانوی قشقایی..لباس بانوان قشقایی
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown عالی
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
یاغیش آلتیندا منیم گوزلریم یادیوا سال
بیر آیاخ ساخلا منیم سوزلریمی یادیوا سال
ترجمه:
زیر بارون چشمای من را بیاد بیار
یک لحظه درنگ کن و حرفهای من را بیاد بیار
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown زیبا
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
یاغیش آلتیندا منیم گوزلریم یادیوا سال
بیر آیاخ ساخلا منیم سوزلریمی یادیوا سال
ترجمه:
زیر بارون چشمای من را بیاد بیار
یک لحظه درنگ کن و حرفهای من را بیاد بیار
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown زیبا
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ترکی..
اوتوراندا خیالینگ گؤزلریمینگ قایغینا،
ایسترم بالیق اولوب اوزملی دریایا گلم...
ترجمه:
وقتی که خیالت می نشیند بر روی قایق چشمانم،
می خواهم ماهی شوم شنا کنان به دریا بزنم....
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown لااااایک
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
ترکی قشقایی..
گلمیشم لیلی جان عیشقینگ جارینا
مینگ قان ائدر او مستانا گءوزلرینگ
ترجمه:
آمده ام لیلی جان با صدای عشقت
هزار خون بپا میکند چشمان مستت
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  23 ساعت قبل
Unknown عالی
ادامه
  ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
موسیقی پروفایل
هدایا
جوجوکس آوازه خوان
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جوجوکس آوازه خوان
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
در قلب من
۳۱ مرداد ۱۳۹۸