0%
علی قشقایی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
خدایا شکرت.خدایا ممنون بخاطر این همه خوشبختی... زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها می ماند
نشانها
تبلیغات

اطلاعات عمومی
نام: علی قشقایی
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (77 ساله)
محل تولد: استان فارس - شیراز
درباره من: خدایا شکرت
من از سواحل تفتیده قره آقاج و آبسکو می آیم.
آنجا که روزی میدان تاخت و تاز بزرگ مردان ایل قشقایی بود.
سواحلی که اکنون دیدنشان ، داغ حسرت بر دل هر بیننده ای می گذارد .
یاد باد آن کوچ های رنگین و سنگین ایل با هیاهوی مردان غیور و پر جنب و جوش.....
یاد باد آن روزهای طلایی باغ ارم و همهمه ی ....
یاد باد حماسه،آن حماسه سازان فتح شیراز و شکست اجنبی ها ....
یاد باد جنگ آق چشمه و عقب نشینی اجنبی ها تا دروازه های شیراز آن روز ....
یاد باد آن بازار های داغ کلاه دو گوش در بازار وکیل ....
یاد باد آن سیه چادر ها ی سرافراز و آن چابک سواران سرکش و تیر اندازان جسور ایل قشقایی.
*********
ﺍﯾﻞ ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻩ ﻣﻦ ، ﻓﻘﻂ ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻛﻼﻡ ﭘﺮﺩﺭﺩ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ
ﺩﺭﺩ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺭﺍ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻭ ﻃﻌﻢ ﻃﺮﺍﻭﺕ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﮔﺮﺩ ﺭﺍﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺭﻧﺞ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﻭ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭼﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺯﻟﻒ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻨﮕﻠﻬﺎ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﻨﺸﻴﻦ ﺑﺮﮔﻬﺎﻱ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺞ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﻳﺎﻱ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻻﻟﯽ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﺳﺮﻛﺶ ﺧﻮﻳﺶ ﺳﺎﺯﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻱ ﺍﺳﺒﻬﺎﻱ ﻓﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻭ ﺩﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﻭ ﻏﻤﺰﻩ ﻣﻌﺸﻮﻗﻲ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺯﺑﺎﻥ ﺻﺨﺮﻩ ﻭ ﺳﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﺪ،
ﺣﺮﻓﻬﺎﻱ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ ،
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﻠﻪ ﻛﻮﻫﻬﺎ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻟﺬﺕ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﭼﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎ ﺷﺎﺩﻱ ﮔﻨﺠﺸﻜﻬﺎ ﺧﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺳﺮﺷﺎﺭﻱ ﺳﻜﻮﺕ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻫﻤﺪﻣﺶ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﻱ ﻛﻮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺮﺩﺭﺩ ﺭﺍ ﭼﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻋﺮﻕ ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺭﺍ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﺟﻮﺭ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻣﻮﻧﺴﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﺳﻨﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎشد...
موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دسته گل زرد
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
خرس عاشق
۰۶ بهمن ۱۳۹۷