0%
علی قشقایی
۲۴ بهمن ۱۳۹۷
خدایا شکرت.خدایا ممنون بخاطر این همه خوشبختی... زندگی وزن نگاهیست که در خاطره ها می ماند
نشانها
تبلیغات

آلبومها

موسیقی پروفایل
هدایا
دسته گل 2
۲۷ بهمن ۱۳۹۷
دسته گل زرد
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
خرس عاشق
۰۶ بهمن ۱۳۹۷