0%
باران

باران

زن مجرد از تهران

14 مرداد 1362 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 11 مرداد 1395

تلنگر کوچکی است باران ، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست

بازنشر تصویر مربوط به فرهاد امیری توسط باران
2 ساعت قبل
من نیز چو خورشيد
دلم زنده به عشق است

راه دل خود رانتوانم که نپویم
هر صبح در آیینه‌ی جادویی خورشید
چون می نگرم،او همه من،من همه اویم

#فریدون_مشیری
شانا خانم بیستتت
ادامه
  2 ساعت قبل
seyyed reza hasany 20
ادامه
  2 ساعت قبل
الهی.....
باهرچه عشق
نام تورا میتوان نوشت
باهرچه رود
راه تورا میتوان سرود
بیم ازحصارنیست
که هرقفل کهنه را
بادستهای روشن تو
میتوان گشود
مرضیه امین 20
ادامه
  1 ساعت قبل
عالیجناب فرهاد لایک
ادامه
  2 ساعت قبل

تمام فانوس های جهان
را هم که روشن کنی
"شب " شب است !
مرا ببوس،
آدم دلش که روشن باشد،
تمام "شب های" تاریخ را هم
طاقت می آورد...


#معصومه_صابر
nader 20
ادامه
  2 ساعت قبل
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید

هزار سال پس از مرگ او گَرَش بویی

آرامگاه سعدی شیرازی امشب
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
zahra 20
ادامه
  3 ساعت قبل
حوض ماهی آرامگاه سعدی
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
zahra 20
ادامه
  3 ساعت قبل
-و نام پروردگارت را،
هر صبح و شام به ياد آور…

📓 « انسان ، آيه ٢٥ »
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
HOUSAIN سلام و صبحتون شاد
ادامه
  7 ساعت قبل
از مهم ترین کارهایی که
به عنوان یک آدم بزرگ
می توانید انجام دهید
اینست که گهگاه
به شادمانی دوران کودکی برگردید...
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
samaneh 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  16 ساعت قبل
انسانی که به شناخت خويش نرسيده باشد، بی سواد حقيقی است،
هر چند تمام کتاب های دنيا را خوانده باشد...!
اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور، حسادت و زباله‌های ديگر است، بدان که هيچگاه چيزی را نياموخته‌ای و هنوز رشد نکرده‌ای....


📚 رهايی از دانستگی
👤 کريشنا مورتی
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
HOUSAIN 20
ادامه
  7 ساعت قبل
چترت را ڪنارِ ایستگاهے
در مِہ فراموش ڪُن ،
خیس وُ خستہ بہ خانہ بیا ،
نمےخواهم شاعر باشے ،
باران باش !

همین براے هفت پشت
روییدنِ گُل ڪافےست ،
چہ سرخ ، چہ سبز چہ غنچہ !

#سیدعلے_صالحے
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
samaneh 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  16 ساعت قبل
صبح شد
باز هم آهنگ خدا می آید
چه نسیم خنکی
دل به صفا می آید ...
به نخستین نفس بانگ 
خروس سحری
زنگ دروازه ی دنیا به
صدا می آید

سلام
صبحتون بخیر
الهی به امید تو
فرهاد امیری 20
ادامه
  3 ساعت قبل
samaneh 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  16 ساعت قبل
161
هدایا