0%
باران

باران

زن از تهران

14 مرداد 1362 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 11 مرداد 1395

باران فقط قطرات آب نیست باران، عشق آسمان برای زمین است

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: باران
در یک خط: .....
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 14 مرداد 1362 (35 ساله)
محل تولد: تهران
محل سکونت: شیراز
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
268
هدایا
علی قشقایی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
nader
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
صبا صبا
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۸