0%
باران هستم باران

باران هستم باران

زن مجرد از رشت

1 فروردین 1370 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 14 بهمن 1393

. باران یعنی برگشتن هوای مه آلود شیروانی های شاد! باران یعنی قرارهای خیس باران یعنی تو برمی‌گردی

ویدئو

633
گروهها
هدایا