0%
باران هستم باران

باران هستم باران

زن مجرد از رشت

1 فروردین 1370 (27 ساله)

تاریخ عضویت: 14 بهمن 1393

. باران یعنی برگشتن هوای مه آلود شیروانی های شاد! باران یعنی قرارهای خیس باران یعنی تو برمی‌گردی

دخترمو باباش در آینده نزدیک
>>>
سعید محمدی 20بیست بیستی عزیز
ادامه
  ۲۷ تیر ۱۳۹۵
شقایق انشاالله
ادامه
  ۰۴ آذر ۱۳۹۴
631
گروهها
هدایا