0%
عسل بانو
تبلیغات

بیشتر...
دنیا قانون عجیبی دارد ...!

هفت میلیارد آدم ،
و فقط با یکی از آن‌ها ...
احساس تنهایی نمی کنی !

و خدا نکند که ؛
آن یک نفر تنهایت بگذارد !

آن وقت حتی ،
با خودت هم غریبه می‌شوی ...!
چغیبل 🌸/█\20💟20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
محمد 2020
ادامه
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶

..
گاهی برای برنده شدن ؛

دست به کارهایی می زنیم که‌
با ارزش های درونی ما
ناسازگار است
در این موارد
بازنده اصلی ما هستیم ...
چغیبل 🌸/█\20💟20/█\🌸
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
محمد 20
ادامه
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
محمد 2020
ادامه
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۶
تنها ماندن را خوب یاد بگیر
این روزها عجیب به کارت می آید

عادت کن : کسی نگرانت نشه"
عادت کن : کسی سراغتو نگیره"
عادت کن : کسی نازتو نکشه"
عادت کن : تنها باشی تا بعد کسی
"منت محبتشو" سرت نزاره
عادت کن : به خیلیا "سر نزنی" وپی خیلیارو نگیری"
عادت کن : "دلتنگ بشی" و "دلتنگت نشن"
عادت کن : بی دلیل "بخندی" وبا دلیل "گریه کنی"
عادت کن : "بفهمی" و "فهمیده نشی"

"تنهایی" قشنگ ترین و "بی منت ترین" حس دنیاست
چون برای داشتنش نیاز به "هچکس نداری"
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۶
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
بعضی ها

برای نه گفتن دلیل نمی خواهند.

نه، همیشه در دهانشان آماده است.

کافی است اظهار عقیده ای بکنی،

هنوز حرفت تمام نشده می گویند: نه نه نه...
محمد 2020
ادامه
  ۱۴ بهمن ۱۳۹۶
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۶
زندگی قشنگ و زیباست،

اما ما بدشانسیم!

باد درست جایی می وزد

که ما در آن پناه گرفته ایم...
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۶
بشرا ✏لایک💙❤وری نایس✒
ادامه
  ۰۵ آذر ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺑﺪﯼ
ﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺎﺧﺘﯽ
ﭘﺲ ﺑﺴﺎﺯ ﻭ ﻧﺒﺎﺯ ...
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۶
mohamad jamil 20
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۶
"خنده"
بزرگترین اسلحه
در جنگ زندگی ست
امیدوارم همیشه
مسلح باشید
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۴ دی ۱۳۹۶
mohamad jamil 20
ادامه
  ۰۸ آذر ۱۳۹۶
هدایا
سبد گل رز
۱۳ آبان ۱۳۹۶
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۱۰ مهر ۱۳۹۶
دسته گل 2
۱۸ شهریور ۱۳۹۶