0%
عسل بانو
تبلیغات

بیشتر...
دوست یعنی
جای پایت بر دل است ...
دوری از تو جان
شیرین مشكل است ...
دوست یعنی
نكته های پیچ پیچ ...
دوست یعنی جز محبت،
هیچ هیچ....

تقدیم به دوستان
شا هرخ زنده باشی
ادامه
  ۰۳ تیر ۱۳۹۶
  ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
آریا- زرتشت به مركل ما چيكارداري؟؟؟
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۶
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
پیامبر خوبی ها
faraz 20
ادامه
  ۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
عطـر نگاهــت
مــدهــوش کـرده
دو چشـم بیمارم را ...

دگر شفـا ز کـدام
طبیـب طلبـم کـﻩ اینگونـﻩ
گشتـﻩ ام مسـت مسـت
سادات س 20
ادامه
  ۲۶ بهمن ۱۳۹۵
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
هستی، همه سر در قدم فاطمه است
آفاق، رهین کرَم فاطمه است
دنبال مزار او اگر می‌گردید،
دل‌های شکسته، حرم فاطمه است
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
میر شجاع سیدین سپاسگذارم........بدرود
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۵
هدایا
دسته گل 2
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
دسته گل 2
۲۸ اسفند ۱۳۹۵
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۲۴ بهمن ۱۳۹۵