0%
علی عباسی
تبلیغات

گوسفندان را
چوپانشان دارد
" می درد "
به نام گرگ
آرام بخواب . ! . !
گرگ
چون گرگ
برای خودش شرافتی دارد
حالا که
انسان " درنده " شده است . . . . !
جوانه عالی
ادامه
  2 ساعت قبل
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی !!!!! :'( باسلام خدمته شما استاده بزرگواروارجمندمون. بابااستاد ووواقعا گریمون دراومد! :'( ولی خداوکیلی براووووووو خدمته شما /@/ چون وووواقعا درست میگین و نظرم با عقیدتون یکیه استاد. *****لایک واقعا***** 2020
ادامه
  3 ساعت قبل
اینگونه نگاه کنید :
مرد را
به عقلش
نه به ثروتش
زن را به
وفایش
نه جمالش
دوست را به
محبتش
نه کلامش
عاشق را به
صبرش
نه به ادعایش .
جوانه عالی
ادامه
  2 ساعت قبل
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی بسیار ممنون و سپاسگزاریم استاده بزرگوارو ارجمندمون. عاللللللیییییی واقعا. مرسی. *****لایک***** 2020
ادامه
  3 ساعت قبل
زنده بودن
حرکت افقی است
از گهواره تا گور !
زندگی کردن
حرکتی عمودی از
زمین تا آسمان .
جوانه عالیییییییی
ادامه
  2 ساعت قبل
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی برا ووووووو خدمته شما /@/ *****لایک واقعا***** عاللللللییییییی. 2020
ادامه
  3 ساعت قبل
کاش می شد که
شعار جای خودرا به
شعور میداد
تا چراغی گردد
دست اندیشه مان
جوانه عالی
ادامه
  2 ساعت قبل
م ع ص و م ه ا م ی د و ا ر ی واقعا! برا ووووووو خدمته شما استاد /@/ *****لایک واقعا***** عالللللللییییییی. 2020
ادامه
  3 ساعت قبل
برای " خندیدن " وقت بگذارید
زیرا موسیقی " قلب " شماست
برای گ گریه " کردن وقت بگذارید
زیرا نشانه
" قلب " بزرگ است
برای " خواندن " وقت بگذارید
زیرا منبع کسب دانش است
برای " رویا پردازی " وقت بگذارید
زیرا سرچشمه " شادی " است
برای گ فکرکردن " وقت بگذارید
زیرا " کلید " موفقیت است
برای " بازی کردن " وقت بگذارید
زیرا یاد آور " شادابی دوران کودکی " است
برای " گوش " کردن وقت بگذارید
زیرا " نیروی هوش " است
برای " زندگی کردن " وقت بگذارید
زیرا " زمان " به سرعت می گذرد
و هرگز باز نمی گردد
ماموریت ما در زندگی و بدون مشکل " زیستن " نیست
با " انگیزه " زیستن است
تنها به شادی در " بهشت " نیندیشید
به خود بگویید :
" رمز و راز خلقت " هرچه باشد
" هدف " امروز من
" درست زیستن "
در " اینجا " و اکنون است . .
مینا .. 20
ادامه
  4 ساعت قبل
فرزین فیروزه عـــــــــــــالی
ادامه
  6 ساعت قبل
اگر " درد " داری
تحمل کن
روی هم که
تلنبار شد . !
دیگر نمی فهمی
کدام درد از کجاست
کم کم خودش بی حس می شود . . . ! ! !
مینا .. 20
ادامه
  4 ساعت قبل
Yasaman 20
ادامه
  7 ساعت قبل
هیچ ورزشی برای
" قلب "
مفیدتر از خم شدن
و گرفتن دست
" افتادگان " نیست .
Yasaman 20
ادامه
  7 ساعت قبل
زنده یاد حسین پناهی :
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کتغذ بنویسی
تعطیل است
و بچسپانی پشت شیشه ی
افکارت
باید
به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به آسمان خیره شوی
و بی خیال
" سوت " بزن
در دلت بخند
به تمام افکار ی که
پشت شی
ادامه...
رسم زمانه است
اگر نرم باشی
تورا " له " می کنند
اگر خشک باشی
تورا می شکنند .
Yasaman 20
ادامه
  6 ساعت قبل
با هر رفتنی
اشک نریز
و با هر آمدنی
لبخند نزن

شاید
آنکه رفته
باز گردد
و آنکه آمده
برود
و آنقدر محکم و مقتدر باش که
با این محبت ها
و بی مهری ها
زمین گیر نشوی . . .
فرزین فیروزه بیســـــتــــــ...ووو20
ادامه
  22 ساعت قبل
Yasaman 20
ادامه
  ۰۶ فروردین ۱۳۹۶
هدایا
دسته گل رز
۰۱ فروردین ۱۳۹۶
بفرما پرتغال
۰۳ دی ۱۳۹۵
دسته گل
۱۶ آذر ۱۳۹۵