0%
خسرو /خ

خسرو /خ

مرد مجرد از ماکو

15 اسفند 1360 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 11 دی 1394

ما دل فروشان دل به بازار رفاقت میبریم// هرچه داریم میفروشیم و رفاقت میخریم


بی تو اندیشیده ام کمتر به خیلی چیزها
می شوم بی اعتنا دیگر به خیلی چیزها
تا چه پیش آید برای من! نمی دانم هنوز
دوری از تو می شود منجر، به خیلی چیزها
غیر معمولی ست رفتار من و شک کرده است
-چند روزی می شود- مادر به خیلی چیزها
نامه هایت، عکس هایت، خاطرات کهنه ات
می زنند این جا به روحم
ادامه...
دل آدم چـــرا پــرخـون زعشـقست
یکی لیـــلا یکی مجنون زعشقست
یــکـی سـر می نهــد بر حلقــۀ دار
سراسر این همه افسون زعشقست
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
کــجـا رفـتی خبـردارم نـکــــردی
تــورحمــی بــردلی زارم نــکردی
غــم دوری جگر خـونم نـمــــوده
نــظر بــرچشم خونبــارم نــکردی
آمنه ٠•˙٠•˙•●♥ 20لایک ♥●•٠•˙٠•
ادامه
  ۱۷ اسفند ۱۳۹۵
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
کــجایـی یار بـیبـا کم کــجـــایــی
دوای ســـینــۀ چـــاکـــم کــجـایـی
غمی دارم که هردم میچکد خون
ازیــن چشـمـان نمـنـا کـم کــجایـی
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
جـــدایی؛ ای جـدایی ای جــدایی
بــه ســر وقت دلــم هرگز نیــایـــی
جــدایــی روز گارم تــار کــــرده
تـــو آخــر دشمن جــانم چــرایـــی
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
غــم و درد جــدایی با که گویــم
ترا گم کرده ام یار ؛ ازکـه جـویـــم
زدرد دل خـــبر داری ؛ نــداری
مـــرا کشــتـی عــزیز تند خــویــــم

  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
بهرخوبان خون دل خوردن چرا؟
کوه غــم بــردوش دل بـــردن چرا؟
این دل مجــنون من عاقل کــنید
دل بـه جـانـان دادن و مــردن چرا؟

  ۰۹ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
سلام

نوبره والله

بابای گلم صدام کرده میگه خسرو بیا کارت دارم
رفتم میگم جان بابا بفرما؟
میگه خسرو خوب گوش کن ببین چی میگم
گفتم چشم
میگه بابا من دوست ندارم مردم برام سوم و هفتم بگیری
میگم پس چی بگیرم؟
میگه برام دهه بگیر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!
میگم دهه چی
ادامه...
A.H Afr 20
ادامه
  ۲۹ اسفند ۱۳۹۵
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
سلفی با مار کبرا
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
شمیم 🌹🌹🌹عالی.لایک🌹🌹🌹
ادامه
  ۰۵ اسفند ۱۳۹۵
زبان من که از توصیفش عاجز است

فتبارک الله
غفران ۞۩ஜ💕لایک بوزورگ💕ஜ۩۞
ادامه
  ۰۸ اسفند ۱۳۹۵
  ۰۷ اسفند ۱۳۹۵
20
هدایا
لادن پ
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
محمد فرهادی
۰۴ فروردین ۱۳۹۵