0%
اشکان بابک

اشکان بابک

مرد مجرد از تبریز

19 آبان 1361 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 29 تیر 1392

گرجان به جان من کنی جان و جهان من تویی

من نمیخواهم کسی بیاید که عقلم را سر جایش بیاورد و منطقم را بالاببرد،یا بگوید چگونه بخند وبپوش و ببین بنوش !
من فقط دلم می‌خواهد کسی بیاید که بااو دیوانه بهتری باشم!
تمنا تابش 🌟 🎊🌿 20 🌟 🎊🌿
ادامه
  ۲۳ مهر ۱۳۹۷
سما ص 20
ادامه
  ۲۲ مهر ۱۳۹۷
مجبورم با کسانی زندگی کنم که نمی‌توانم خودم را حالیشان کنم !
این فکریست که در واقع بیشتر اوقات دارم ،
در عین حال احساس می‌کنم عیب از خودم است ....
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۷
سوين زيبا
ادامه
  ۱۴ مهر ۱۳۹۷
نه که نشود بعضی حرفها را گفت، میدانی؟ گاهی گوشها اندازه حرفها نیستند، حرف به تن گوش گشاد هست،از اینرو سکوت اختراع شد...
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۷
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
اغلب به زنان زیبا فقط به خاطر ظاهرشان پاداش داده شده و محترم شمرده می شوند.
این موضوع آنقدر تکرار می شود که از رشد و توسعه در بخشهای دیگر وجود خود غافل می مانند.
اعتماد به نفس و احساس موفقیت آنها سطحی بوده و به اندازه پوست بدنشان عمق دارد و وقتی زیبایی محو می گردد دیگر چیزی برای ارائه ندارند
ادامه...
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۷
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
آخر واقعا چطور می‌شود آدم خوشحال باشد از اینکه ساعت ۶:۳۰ با زنگ ساعت بیدار بشود، از تخت بیاید بیرون، لباس بپوشد، زورکی چیزی بخورد، بریند، بشاشد، مسواک بزند، شانه کند، و بعد از یک نبرد طولانی با ترافیک، برسد جایی که درواقع زور می‌زند برای کس دیگری کلی پول دربیاورد و درنهایت هم ازش می‌خواهند بابت این
ادامه...
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۷
سوين تلنگرخوبي بود
ادامه
  ۱۴ مهر ۱۳۹۷
گوتز : ... پروردگارا، حالا که وسائل خوبی کردن را از دست ما گرفته ای پس این میل شدید به خوبی کردن را چرا به ما داده ای؟ اگر نمیخواستی که من خوب باشم پس چرا هوس بد بودن را از من گرفتی؟...
هاینریش : چرا تظاهر می کنی که با او حرف میزنی؟ تو میدانی که او هیچ وقت جواب نمی دهد.
گوتز : و این سکوت برای
ادامه...
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۷
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
خدايان ھمانطور که ملت ھا با يکديگر فرق داشتند آنها ھم با يکديگر متفاوت بودند،
بزرگترين و قدرتمندترين ملل، پر قدرت ترين خدايان را داشتند، و ملت ھاى ضعیف موظف بودند که تابع پس مانده ھاى آسمانها باشند.
ھر يک از اين خدايان به ھمه بردگان خود وعده خوشى در اين جهان و پس از آن را مى دادند و آنها را
ادامه...
منیر 🏵بیست کامل🏵
ادامه
  ۱۶ مهر ۱۳۹۷
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
همه‌ی دین‌ها
از طریق ارث به ما می‌رسند
مگر عشق
زیرا عشق
تنها دینی‌ست
که پیامبرانش را خود
می‌آفریند....
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
سخت است در جامعه‌ای زندگی کنی که بی‌اعتبارها، تعیین اعتبار کنند..
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
در انتهای زندگی، هیچ انسان صادقی که مالک قوای ذهنی خویش باشد، هرگز آرزو نخواهد کرد دوباره به هستی وارد شود. در عوض بیشتر ترجیح خواهد داد نیستی کامل را انتخاب کند..
شهره بارانی 20
ادامه
  ۰۲ مهر ۱۳۹۷
nasime eshgh ۲۰
ادامه
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
199
گروهها
هدایا