0%
اشکان بابک

اشکان بابک

مرد مجرد از تبریز

19 آبان 1361 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 29 تیر 1392

مى خواهم اقلاً يك نفر باشـد كه با او از همه چيز، همان طور حرف بزنم كه با خودم ميرنم. کئفلی ،کئفلی ، گونشدیر الده جامیم کئفل...

"شهوت" را معنویت بخشیدند و نام "عشق" بر آن نهادند !
عشق فریبنده و ویرانگر است ، نه نجات بخش !.
0 نظر
عشقی كه با آن آشناييم زودگذر است. روزی هست و روزی ديگر نيست.
زودگذر بودن عشق بيانگر آن است كه واقعی نيست.
چيز ديگری است كه لباس عشق را به تن كرده!
شايد شهوت يا نيازی جسمانی است،
شايد نيازی روانی است،
شاید ترس از تنها بودن و تلاش برای مشغول شدن با ديگری،
رغبتی برای پر كردن خلا
ادامه...
Fatima 202020.... عالی ... مرسی
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۶
سارا طاها 202020202020202020202020202020202020202020202020
ادامه
  ۲۵ مهر ۱۳۹۶
متوجه شد چه مدت بی‌گفتگو آنجا ایستادند. نگاهشان نگاه یکدیگر را جسته بود و هیچ نمی‌گفتند. لحظه‌ای که کلام آغاز شود دیگر چیزی واقعی نیست.
سارا طاها متاسفانه درسته
ادامه
  ۲۳ مهر ۱۳۹۶
می‌خواهی بدانی زندگی يعنی چه ؟
يعنی اينکه بهترين چيزها هميشه از دسترسِ تو بيرون است
زيرا بهترين چيزها اين است که
زاييده نشده باشی
نباشی،
هيچ باشی!...
0 نظر
ازدواج بدین معنی است که از بین مصلحت نوع و مصلحت فرد یکی باید با بن بست مواجه شود. زیرا فقط حادثه ای بس نادر سبب می شود که عرف و عشق یک جا جمع شوند..
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
انا جالبه
ادامه
  ۱۷ مهر ۱۳۹۶
پدرم به من گفته بود که احتمالاً همیشه شکست خواهم خورد. خودش هم یک بازندهٔ مادرزاد بود، کار از بیخ ایراد داشت..
پروانه ثبوتی یاد اهنگی قدیمی افتادم .... چه سخته وارث درد پدر بودن ...
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
مادر : هیچ میدونستی وقتی که اون شیرینی رو یواشکی بر میداشتی در تمام
مدت خدا داشت تو رو نگاه میکرد ؟
- کودک : آره مامان جون !
مادر : و فکر میکنی به تو چی میگفت ؟
- کودک : میگفت غیر از ما دو نفر کسی نیست ، پس میتونی هر چند تا دوست داری برداری !
.
پروانه ثبوتی عالی بسیار عالی
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
پروانه ثبوتی عالی بسیار عالی
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
هنوز نمُرده بودم، ولی داشتم به‌سرعت می‌گندیدم.
کی توی این وضعیت نبود؟
همه‌مان مسافر این کشتی سوراخ بودیم
و دل‌مان هم خوش بود که زنده‌ایم..
  ۱۸ مهر ۱۳۹۶
بهنام اریا 2020
ادامه
  ۱۴ مهر ۱۳۹۶
ﻧﻘﺺ ﻋﻘﻠﻲ ﺯﻧﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍٓﻧﻜﻪ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ،
ﺟﺬﺍﺑﺘﺮﺵ ﻣﻴﻜﻨﺪ؛ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻫﺮﺯﮔﻲ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺍٓﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻲ
ﺿﺮﺭ ﻭ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﻣﻲﺭﺳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﮔﺮ ﻳﻚ ﺯﻥ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺑﻲﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ، ﺍﮔﺮ ﻧﻪ ﻋﺸﻖ،
ﻛﻤﻲ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺟﻠﺐ ﻛﻨﺪ....
پروانه ثبوتی حتی سر به هواترین و کم هوش ترین زنان از مردان باهوش تر و توانا ترند ؛ این طبیعت ایشان است همانطور که ضعیف ترین مردان از قوی ترین زنان پر زور ترند و این طبیعیت ایشان است. این سیستم خلقت است و هیچکدام ما جنسیت خود را انتخاب نکردیم آنچه مهم است همه انسانیم وبه محبت زنده ایم
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۶
حتی اگر زیبا و ثروتمند هستیم، نمی خواهیم که ما را به دلیل این چیزها دوست بدارند، چون اگر این خصوصیات از بین بروند، عشق به همراهش می رود.
من ترجیح می دهم که شما از ذهنم تعریف کنید و نه از چهره ام، و اگر مجبور باشید در آن صورت ترجیح می دهم در مورد لبخندم اظهار نظر بکنید تا دماغم. ما محتاجیم که دوست
ادامه...
145
گروهها
هدایا