0%
اشکان بابک

اشکان بابک

مرد مجرد از تبریز

19 آبان 1361 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 29 تیر 1392

گرجان به جان من کنی جان و جهان من تویی

آخر واقعا چطور می‌شود آدم خوشحال باشد از اینکه ساعت ۶:۳۰ با زنگ ساعت بیدار بشود، از تخت بیاید بیرون، لباس بپوشد، زورکی چیزی بخورد، بریند، بشاشد، مسواک بزند، شانه کند، و بعد از یک نبرد طولانی با ترافیک، برسد جایی که درواقع زور می‌زند برای کس دیگری کلی پول دربیاورد و درنهایت هم ازش می‌خواهند بابت این
ادامه...
0 نظر
گوتز : ... پروردگارا، حالا که وسائل خوبی کردن را از دست ما گرفته ای پس این میل شدید به خوبی کردن را چرا به ما داده ای؟ اگر نمیخواستی که من خوب باشم پس چرا هوس بد بودن را از من گرفتی؟...
هاینریش : چرا تظاهر می کنی که با او حرف میزنی؟ تو میدانی که او هیچ وقت جواب نمی دهد.
گوتز : و این سکوت برای
ادامه...
پروانه ثبوتی بسیار جالب
ادامه
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
nasime eshgh ۲۰
ادامه
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
خدايان ھمانطور که ملت ھا با يکديگر فرق داشتند آنها ھم با يکديگر متفاوت بودند،
بزرگترين و قدرتمندترين ملل، پر قدرت ترين خدايان را داشتند، و ملت ھاى ضعیف موظف بودند که تابع پس مانده ھاى آسمانها باشند.
ھر يک از اين خدايان به ھمه بردگان خود وعده خوشى در اين جهان و پس از آن را مى دادند و آنها را
ادامه...
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
nasime eshgh ۲۰
ادامه
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
همه‌ی دین‌ها
از طریق ارث به ما می‌رسند
مگر عشق
زیرا عشق
تنها دینی‌ست
که پیامبرانش را خود
می‌آفریند....
  ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
nasime eshgh ۲۰
ادامه
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
سخت است در جامعه‌ای زندگی کنی که بی‌اعتبارها، تعیین اعتبار کنند..
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
poone ۲۰
ادامه
  ۱۵ اسفند ۱۳۹۶
در انتهای زندگی، هیچ انسان صادقی که مالک قوای ذهنی خویش باشد، هرگز آرزو نخواهد کرد دوباره به هستی وارد شود. در عوض بیشتر ترجیح خواهد داد نیستی کامل را انتخاب کند..
nasime eshgh ۲۰
ادامه
  ۱۶ فروردین ۱۳۹۷
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
درد زنانی که مینویسند را جد‌ی تر بگیرید !
از بیکاری نمینویسند ؛
زنان بر عکس مردها کارهای زیادی
برای بیکاری هایشان دارند ...
لاک میزنند ، گیسو میبافند ، مستانه میرقصند
امّا زنی که مینویسد جای تامل دارد !.
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
حقیقت آن است که مردم همیشه طالب دینی خواهند بود که با تصاویر ذهنی بیان شود و هاله ای از امر فرا طبیعی در اطراف آن باشد.
آن ها علم را نمی خواهند، از آن وحشتی مرگبار دارند زیرا یک درس علم آن است که هر حیاتی حیات دیگر را می خورد و هر حیاتی فرو خواهد مرد.
توده های مردم هرگز علم را نخواهند پذیرفت ت
ادامه...
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
زاهد 🎁▒░🖋20لایک20░▒🎁
ادامه
  ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
با عجله راه می رفتم ،
که محکم به چیزی خوردم !
" آدم " بود ...
منتظر بودم پرخاش کند،
لبخندی زد و رفت !
به گمانم " انسان بود ".
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
غم هجران
KonulKarimova-NarinNarin-www.SevgiSozu.ir_.mp3
منیر 👏🏵بیست کامل🏵👏
ادامه
  ۰۳ فروردین ۱۳۹۷
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
196
گروهها
هدایا