0%
اشکان بابک

اشکان بابک

مرد مجرد از تبریز

19 آبان 1361 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 29 تیر 1392

گرجان به جان من کنی جان و جهان من تویی

خدايان ھمانطور که ملت ھا با يکديگر فرق داشتند آنها ھم با يکديگر متفاوت بودند،
بزرگترين و قدرتمندترين ملل، پر قدرت ترين خدايان را داشتند، و ملت ھاى ضعیف موظف بودند که تابع پس مانده ھاى آسمانها باشند.
ھر يک از اين خدايان به ھمه بردگان خود وعده خوشى در اين جهان و پس از آن را مى دادند و آنها را
ادامه...
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  2 ساعت قبل
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  8 ساعت قبل
همه‌ی دین‌ها
از طریق ارث به ما می‌رسند
مگر عشق
زیرا عشق
تنها دینی‌ست
که پیامبرانش را خود
می‌آفریند....
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  2 ساعت قبل
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  8 ساعت قبل
سخت است در جامعه‌ای زندگی کنی که بی‌اعتبارها، تعیین اعتبار کنند..
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  2 ساعت قبل
نعمت 🖋ℒike✒
ادامه
  ۳۰ دی ۱۳۹۶
در انتهای زندگی، هیچ انسان صادقی که مالک قوای ذهنی خویش باشد، هرگز آرزو نخواهد کرد دوباره به هستی وارد شود. در عوض بیشتر ترجیح خواهد داد نیستی کامل را انتخاب کند..
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  2 ساعت قبل
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  8 ساعت قبل
درد زنانی که مینویسند را جد‌ی تر بگیرید !
از بیکاری نمینویسند ؛
زنان بر عکس مردها کارهای زیادی
برای بیکاری هایشان دارند ...
لاک میزنند ، گیسو میبافند ، مستانه میرقصند
امّا زنی که مینویسد جای تامل دارد !.
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  2 ساعت قبل
samaneh 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۳۰ دی ۱۳۹۶
حقیقت آن است که مردم همیشه طالب دینی خواهند بود که با تصاویر ذهنی بیان شود و هاله ای از امر فرا طبیعی در اطراف آن باشد.
آن ها علم را نمی خواهند، از آن وحشتی مرگبار دارند زیرا یک درس علم آن است که هر حیاتی حیات دیگر را می خورد و هر حیاتی فرو خواهد مرد.
توده های مردم هرگز علم را نخواهند پذیرفت ت
ادامه...
آیه 🎄🐷لایک خوشجل🐷🎄
ادامه
  2 ساعت قبل
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  8 ساعت قبل
با عجله راه می رفتم ،
که محکم به چیزی خوردم !
" آدم " بود ...
منتظر بودم پرخاش کند،
لبخندی زد و رفت !
به گمانم " انسان بود ".
samaneh 💎خوبه🌞💜🌞20💎
ادامه
  ۳۰ دی ۱۳۹۶
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
غم هجران
KonulKarimova-NarinNarin-www.SevgiSozu.ir_.mp3
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
بشار 🍁🌐لایک🌐🍁
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۶
خودکشی فقط اعتراف به این است که :
زندگی به زحمت زیستن نمی‌ارزد.
البته زیستن همیشه آسان نیست،
به دلایل بسیار ،
که نخستین آن عادت است ،
ما به اعمالی که ناشی از فرمان هستی است پیوسته ادامه می‌دهیم،
مرگ ارادی دلیل آنست که دلیل مسخره این عادت، فقدان هر نوع دلیل ژرف برای زیستن، بیهودگ
ادامه...
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۶
داشتنت باید مزه توت فرنگی بدهد....
یا انار گلپر زده، یا آش رشته بعدازظهر روز جمعه
داشتنت باید بوی یاس رازقی بدهد!
یا بوی خاک باران خورده....
نمیدانم!
ما که نداشتیم
ولی باید داشتنت چیز خیلی قشنگی باشد.....
آیلار 💙˜”*°•.ԼƖƘЄ.•°*”˜💙
ادامه
  ۲۶ دی ۱۳۹۶
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۲ دی ۱۳۹۶
194
گروهها
هدایا