0%
رزیتا کنعانی

رزیتا کنعانی

زن مجرد از تهران

2 مهر 1372 (26 ساله)

تاریخ عضویت: 9 آذر 1391

رویاى مرگ شاید بهانه ایست براى تحمل کابوسى به نام زندگى!
289
هدایا