مدتی پیش در یکی از مجلات خارجی مطلب جالبی گنجانده شد با این عنوان که:
"من اگر خدا بودم....."
و از خوانندگان مجله خواسته شده با توجه به روحیات خود اون جمله ناقص رو کامل کنند
مدتی بعد نوشته های جالبی بدست اونها رسید.
بد...
1-دنیا رو جور دیگری می آفریدم....
4 رأی
27%
2-به بنده هام راز آفرینش رو میگفتم..
3 رأی
20%
3-به آدمها حالی میکردم جای من (خدا)نیستند پس برای من تعیین تکلیف نکنند
2 رأی
13%
4-من میگم:من اگر خدا بودم.....
6 رأی
40%
Azad Azad چه خداوند بیخیالی بودید اگر خدا بودید
ادامه
  ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
Azad Azad از اونجایی که به خداوند لقب "پوشاننده عیوب " یا به ربان عربی "ستار العیوب" بودن رو نسبت میدن که بحق درست هم هست ، خداوند در مواردی برای عبرت ما آدمیان دقیقا کاری که شما اگر خدا بودید انجام میدادید رو انجام میده اما این بشر دو پا گاها نهتنها متنبه نشده که سرکشی بیشتری رو پیشه کرده... سپاس از نظر زیباتون
ادامه
  ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
246
هدایا