اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ASEMAN ABI
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 12 فروردین 1356 (42 ساله)
محل تولد: تهران
559