0%
Asal

Asal

زن مجرد از خمین

28 خرداد 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 23 تیر 1388

.... من .... زیر این نم نم باران ... برای روزهای خوبت دعا میکنم ... روزهای خوب تو ... ربط عجیبی ... به حال خوب من دارد ....

گر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …
"پس نیکی را بکار،
بالای هر زمینی…
و زیر هر آسمانی….
برای هر کسی... "
تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!
که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …
اثر زیبا باقی می ماند،
حت
ادامه...
هر آدمی در درون خود یک رقص دارد
که باید کشف شود
وقتی که رقص درونت را پیدا کردی
به شعفی وصف ناپذیر دست پیدا میکنی
ک همان راه رهایی ست
نگاه کن...
خورشید با عشق میرقصد
دریا با امواج میرقصد
زمین با اجرام میرقصند
انسانهای عاشق با هم میرقصند...

دنیا دارد با تو میرقص
ادامه...
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
فرزاد زند 20
ادامه
  ۲۰ تیر ۱۳۹۴
مرد کشاورزی یک زن نق نقو داشت که از صبح تا نصف شب در مورد چیزی شکایت میکرد. تنها زمان آسایش مرد زمانی بود که با قاطر پیرش در مزرعه شخم میزد. یک روز، وقتی که همسرش برایش ناهار آورد، کشاورز قاطر پیر را به زیر سایه ای راند و شروع به خوردن ناهار خود کرد. بلافاصله همسر نق نقو مثل همیشه شکایت را آغاز کرد
ادامه...
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
میر شجاع سیدین 200000
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴

ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﻦ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻧﮑﺮﺩﻡ

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺸﻮﻧﻮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ، ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ !!!
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴
به بعضیام باید گفت: هه! اونم باکی؟با تو؟ یه ادم ناتو؟؟؟؟؟

بابا جمع کن برو راتو…

تنها باشم بهتره از اینه که باشم با تو…
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴
بـه بعضیـا همـ باس گـفت :

اگـه جلوت زانـو زدم واسـه ایـن بود کـه هـم قـدت بشـم نـه اون چیـزی کـه تـو فـِک میکـنی
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
میر شجاع سیدین عالیه ممنونم
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴

ب بعضیا باید گفت:

کاش آشغال هامیدانستندکه ازخودشون کثیف ترم وجودداره.
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
میر شجاع سیدین ممنونم
ادامه
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴
به بعضیا باید گفت:

احتمالا شما دکترای نساجی داری از بس که به همه نخ میدی
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
ه بعضیا باید گفت :
دوست عزیز ببخشید حواسم نبود پشتم خورد به خنجرتون !
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴

به ﺑﻌﻀﯿﺎﻡ ﺑﺎﺱ ﮔﻒ :
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ چی هستی ﻋﺰﯾﺰﻡ ؟؟!! ﺗﻮ که ﺁﻏﻮﺷﺖ مثه ﭘﺮﺍﻧﺘﺰ ﺑﺮﺍ همه ﺑﺎﺯﮦ !؟!؟!
zamani 20
ادامه
  ۰۹ تیر ۱۳۹۷
  ۱۷ تیر ۱۳۹۴
380
هدایا