0%
صبر ایوب

صبر ایوب

مرد متأهل از تهران

15 فروردین 1369 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 17 مهر 1390

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد...


دوست دارم بدونم آزادی از نظر ایرانی های مقیم ایران 20 چیه؟

1-آزادی در حجاب
1 رأی
11%
2-آزادی در مسایل جنسی
0 رأی
0%
3-آزادی در سیاست و اقتصاد
5 رأی
56%
4-البته که الان آزادی در دزدی...
3 رأی
33%
حسین آبادانی دقیقا
ادامه
  ۰۴ مهر ۱۳۹۷
حسین آبادانی -آزادی در سیاست و اقتصاد
ادامه
  ۰۴ مهر ۱۳۹۷
99