0%
آریا رحمانی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
این همه خط نوشتم ویکی نستعلیق چشمانت نشد
تبلیغات
اهل دلی بیا 2
بیشتر...
لبخند
>تو لبخندی به لب داری و من بی تاب و تب دارم> پدر شک کرده و مادر،قسم می خورد بیمارم> دلم زخمی و چشمانم پر از ابر و پر از باران> ولی من مرد و مردانه،به فکر حفظ اسرارم> قسم خوردم که بعد از تو فراموشت کنم اما> چه باید کرد وقتی من،هنوز از عشق سرشارم> دلم می خواست بگریزم از این اوضاع طوفانی> نمی یابم در این خانه،پناهی غیر اشعارم> قلم در دست می گیرم،تو را خط می زنم در دل> که بنویسم برای تو:بر...
zahra بسیار زیبا
ادامه
  ۱۳ خرداد ۱۳۹۸
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸