0%
مبینا احمدی

مبینا احمدی

زن مجرد از اصفهان

11 دی 1353 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 25 مهر 1396

هر چیز که در جستن آنی آنی


نظم و قوانین بیرونی و بکن و نکن ها هیچگاه نمیتوانند کمکی بکنند. مردم همیشه راه فراری پیدا می کنند
کاملا بی فایده هستند. نه فقط بی فایده، بلکه باری گران بر دوش شما خواهند بود. قوانین ساخته دست بشر بی ارزش هستند.
این تنها فرمان است، اصلا نیازی به فرمان های دیگر نیست.
"آگاه باش" و اجازه بده
ادامه...
از مجنون پرسیدند وصال را دوست داری یا فراق را ؟
گفت فراق را‌ ....
چونکه در فراق امیدِ وصال هست ، در وصال بیمِ فراق !

  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
وحید نادر 20 - عالی - در عشق واقعی بیم فراق هست و در عشق ظاهری یافتن بهانه ای برای فراق و جدایی
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
‍ به خدا فقط می توان مستقیم و بی واسطه نزدیک شد. تو نمی توانی از طریق کسی دیگر به خدا نزدیک بشوی ، زیرا خدا بی واسطگی است ، خدا اینک اینجا است ،پیشاپیش تو را در برگرفته.

درون ، بیرون ، فقط خدا هست. لازم نیست کسی را پیدا کنی تا به تو کمک کند به خدا نزدیک شوی.
تو پیشاپیش در آنی ، هرگز دور
ادامه...
  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
وحید نادر 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
برای زندگیمان رژیم بگیریم

رژیم کمترحرص خوردن
رژیم کمترغصه خوردن
رژیم بی اندازه مهربان بودن
بی ریاکمک کردن
بی توقع دوست داشتن
و رژیم دوری ازافکارمنفی
بیایید رژیم آرامش بگیریم

  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
وحید نادر 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
‍ جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی
گفتم بدین شکسته ،چون باده میفروشی؟ 

خندید گفت زین جام ، جز عاشقان ننوشند
مست شکسته داند قدر شکسته نوشی

مستان دل شکسته جام شکسته نوشند
کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی 

  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
‍ زندﮔﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻲ ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻲ ، ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻮ ﻛﺎﺭﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻲ ، ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ
ادامه...
  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
‍ ‍ دوست دارم سینه ام را بشکافم.
قلبم را از آن بیرون بکشم و در دستانم بگیرم تا همه بتوانند آن را ببینند.

زیرا انسانی که خود را برای خویشتن آشکار می سازد؛ آرزویی شگرف تر از آن ندارد که دیگران درکش کنند.

همه ی ما اشتیاق دیدن نوری را داریم که پشت در است،دوست داریم این نور به میان اتاق
ادامه...
  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
مهدی ثقفی درک متقابل انسانها امری است بسیار مشکل
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۶
دست از جستجوی خوشبختی

در بیرون بردار

گمشده ات درون توست.

آن خورشید درخشان

هم اکنون در درون توست

تو روحی عظیم هستی که سرچشمه

قدرت و عشق و آفرینش است،

خود را بیادآور
  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
زندگی يك هديه است

هديه‌اى به تو

يك شانس

شانسِ ديدن، شنيدن،لمس كردن،

بوييدن و "بودن"

فرصتی برای تجربه‌ى "عشق ورزيدن "
  ۲۷ تیر ۱۳۹۷
zamani 20
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۶
ما مسافران یک سفر هستیم

کم کم می‌آموزیم که

توانایی‌های خود را به کار ببندیم

زندگی کردن را در زنده بودن می‌آموزیم

وقتی هرآنچه که هستیم رها کنیم

تبدیل به چیزی می‌شویم که باید باشیم.


ندا✔ 2000
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
zamani 20
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۶
396