0%
مبینا احمدی

مبینا احمدی

زن مجرد از اصفهان

11 دی 1353 (43 ساله)

تاریخ عضویت: 25 مهر 1396

هر چیز که در جستن آنی آنی


نظم و قوانین بیرونی و بکن و نکن ها هیچگاه نمیتوانند کمکی بکنند. مردم همیشه راه فراری پیدا می کنند
کاملا بی فایده هستند. نه فقط بی فایده، بلکه باری گران بر دوش شما خواهند بود. قوانین ساخته دست بشر بی ارزش هستند.
این تنها فرمان است، اصلا نیازی به فرمان های دیگر نیست.
"آگاه باش" و اجازه بده
ادامه...
از مجنون پرسیدند وصال را دوست داری یا فراق را ؟
گفت فراق را‌ ....
چونکه در فراق امیدِ وصال هست ، در وصال بیمِ فراق !

وحید نادر 20 - عالی - در عشق واقعی بیم فراق هست و در عشق ظاهری یافتن بهانه ای برای فراق و جدایی
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
ardalan tak 20
ادامه
  ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
‍ به خدا فقط می توان مستقیم و بی واسطه نزدیک شد. تو نمی توانی از طریق کسی دیگر به خدا نزدیک بشوی ، زیرا خدا بی واسطگی است ، خدا اینک اینجا است ،پیشاپیش تو را در برگرفته.

درون ، بیرون ، فقط خدا هست. لازم نیست کسی را پیدا کنی تا به تو کمک کند به خدا نزدیک شوی.
تو پیشاپیش در آنی ، هرگز دور
ادامه...
وحید نادر 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
ardalan tak منتهی من یچیزشو نفهمیدم که اگرتمایل داشتین درصورت امکان یکم صحبت کنیم
ادامه
  ۱۴ فروردین ۱۳۹۷
برای زندگیمان رژیم بگیریم

رژیم کمترحرص خوردن
رژیم کمترغصه خوردن
رژیم بی اندازه مهربان بودن
بی ریاکمک کردن
بی توقع دوست داشتن
و رژیم دوری ازافکارمنفی
بیایید رژیم آرامش بگیریم

وحید نادر 20
ادامه
  ۲۵ فروردین ۱۳۹۷
neda rahavard احسنت
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
‍ جامی شکسته دیدم در بزم می فروشی
گفتم بدین شکسته ،چون باده میفروشی؟ 

خندید گفت زین جام ، جز عاشقان ننوشند
مست شکسته داند قدر شکسته نوشی

مستان دل شکسته جام شکسته نوشند
کز ساغر شکسته خوش می رود خروشی 

zamani 20
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
وحید نادر 20
ادامه
  ۲۶ آبان ۱۳۹۶
‍ زندﮔﻲ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻲ ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺧﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺧﻮﺍﻫﻲ ﺳﺎﺧﺖ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻲ ، ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﻮ ﻛﺎﺭﻱ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻘﺪﺱ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﻮﺵ ﺑﺎﺷﻲ ، ﻋﻤﻞ ﺗﻮ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ، ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺩ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮ
ادامه...
zamani 20
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
وحید نادر 20
ادامه
  ۲۶ آبان ۱۳۹۶
‍ ‍ دوست دارم سینه ام را بشکافم.
قلبم را از آن بیرون بکشم و در دستانم بگیرم تا همه بتوانند آن را ببینند.

زیرا انسانی که خود را برای خویشتن آشکار می سازد؛ آرزویی شگرف تر از آن ندارد که دیگران درکش کنند.

همه ی ما اشتیاق دیدن نوری را داریم که پشت در است،دوست داریم این نور به میان اتاق
ادامه...
مهدی ثقفی درک متقابل انسانها امری است بسیار مشکل
ادامه
  ۲۴ دی ۱۳۹۶
zamani 3.
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
دست از جستجوی خوشبختی

در بیرون بردار

گمشده ات درون توست.

آن خورشید درخشان

هم اکنون در درون توست

تو روحی عظیم هستی که سرچشمه

قدرت و عشق و آفرینش است،

خود را بیادآور
zamani 20
ادامه
  ۱۵ دی ۱۳۹۶
مازیار 20
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۶
زندگی يك هديه است

هديه‌اى به تو

يك شانس

شانسِ ديدن، شنيدن،لمس كردن،

بوييدن و "بودن"

فرصتی برای تجربه‌ى "عشق ورزيدن "
zamani 20
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۶
Salar Murad salammmm
ادامه
  ۱۱ آبان ۱۳۹۶
ما مسافران یک سفر هستیم

کم کم می‌آموزیم که

توانایی‌های خود را به کار ببندیم

زندگی کردن را در زنده بودن می‌آموزیم

وقتی هرآنچه که هستیم رها کنیم

تبدیل به چیزی می‌شویم که باید باشیم.


neda rahavard 2000
ادامه
  ۲۱ بهمن ۱۳۹۶
zamani 20
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۶
372