نظرسنجی

چرا بعضی از دوستان ایران بیست به متن های پروفایلهایی که علت وهدف از عضویتشون زدن دقت نمیکنند و کار خودشون میک...

ایجاد شده : ۲۵ بهمن ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 34 | نظرات : 43 | بازدید : 142

\r\nچطور ، بهتر زندگی کنم ؟

ایجاد شده : ۲۴ بهمن ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 50 | نظرات : 59 | بازدید : 167

\r\nشما نیمه پر لیوان را می بینید، یا نیمه خالی آنرا؟

ایجاد شده : ۲۳ بهمن ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 46 | نظرات : 54 | بازدید : 169

نظرتون راجع به تجربه چیست؟؟

ایجاد شده : ۲۲ بهمن ۱۳۸۸
بسته شد

آرا : 50 | نظرات : 56 | بازدید : 178
141
هدایا