0%
ارنستو چگوارا

ارنستو چگوارا

مرد مجرد از یزد

2 دی 1358 (40 ساله)

تاریخ عضویت: 25 آبان 1392

به هنگام فریب عالم گیر، گفتن حقیقت، حرکتی انقلابی است. «جورج اورول» In a time of universal deceit - telling the t...
ایران بیستی عزیز - با توجه به درخواستهای زیاد همراهان همیشگی ایران 20 مبنی بر راه اندای مجدد سیستم پرداخت ، امکان پرداخت انلاین در سایت فراهم شده است . لطفا برای شارژ حساب خود به قسمت بالا صفحه موجودی - افزایش اعتباربیستک مراجعه کنید.
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ارنستو چگوارا
در یک خط: باهوش .جدی
جنسیت: مرد
دین: اسلام
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 2 دی 1358 (40 ساله)
محل تولد: یزد
محل سکونت: یزد
خدمت سربازی: رفته ام
زندگی با: مجردی
سیگار: میکشم
هدف از عضویت: پیدا کردن دوست جدید، پیدا کردن دوستان اینترنتی، شرکت در بحث های گروهها و ...
اخلاق: جدی، دوستانه، خشک، رسمی
درباره من: در تاریخ رسمی ایران باستان یک ویژگی برجسته و بارزی دیده می شود که آنرا از تاریخ دیگر تمدنهای باستانی متمایز می سازد: در تاریخ رسمی ایران باستان انبوهی از افسانه ها، گزافه ها و دروغهای بزرگ راه یافته است که در تاریخ رسمی تمدنهای باستانی مصر و بین النهرین و یونان و روم و چین دیده نمیشود! تاریخ ایران باستان از آنرو این ویژگی را یافت که مستقیما در پیوند با نیازهای سیاسی قدرتهای ستمگر بومی و جهانی به ناسیونالیسم بازسازی شد: در سده گذشته باستان گرایی پهلوی پدیدار شد و درسالهای اخیر، با ورود قدرت جویان نوین در سیاست ایران، رویدادها و چهره های تاریخی و افسانه ای ایران باستان آشکارا ابزار تبلیغات سیاسی خودکامگان گشته اند؛ خودکامگانی که نه تنها باورها احساسات ویرانگر تولید کرده اند بلکه بر حجم افسانه ها، گزافه ها و دروغهای راه یافته در تاریخ هم افزوده اند. آری! تاریخ تمدن و فرهنگ ایران باستان از آغاز حکومت پهلوی تاکنون ابزار قدرت جویی سیاسی گروههایی بوده است که احساسات جوانان سرخورده را به بازی گرفته اند. در پی رویکرد سیاسی قدرت جویانه به تاریخ ایران در عصر پهلوی، یک باستان نگری تعصب آمیز پدید آمد که بر سه پایه نژادپرستی ;آریایی، پارس مداری و زرتشتی گری استواری می جست. این باستان نگری پس از آنکه با سرنگونی رژیم پهلوی سست گردید، پس از چندی بار دیگر از درون و بیرون نظام ولایت فقیه سربرآورد؛ آنهم به گونه ای که در جعل و تحریف و دروغگویی دست پیشوایان خود را هم از پشت بست!باستان گرایان درون نظام که زمانی ملی گرایی را ;کفر; می دانستند، اکنون در راستای پی ریزی ایدئولوژی نوین قدرت در صدد پیوند زدن گونه باستانی ملی گرایی با تشیع صفوی هستند! اینان دانش تاریخ و باستان شناسی را نیز در خدمت اهداف سیاسی و فرهنگی خود می پندارند و از آن تولید پیوسته دروغ را انتظار دارند! تطبیق رویدادها و داده های تاریخی بر نیازهای سیاسی، ناسیونالیسم باستان گرای وابسته به امپریالیسم را وا داشته است که برای مثال دست به جعل ;منشور حقوق بشر; برای کوروش بزند. در این منشور جعلی 6، کوروش ;مزداپرست; است و برای آزادی ملل، حقوق بشر و براندازی برده داری; بپا خاسته است!؟ در فوران شور و هیجان ملی – باستانی کسی از آنها نپرسید، و نمی پرسد،که این ;منشورنوین کی و کجا کشف شده؟ در چه چیزی نوشته شده؟ به چه زبانی بوده؟ چه کسی آنراترجمه کرده است؟ و چرا اساسا آزادیخواهی و حقوق مداری هیچگاه کوچکترین نشانه ای در سیاست نظری و عملی کوروش پرستان نداشته و ندارد؟... باستان گرایان در خیال بیمار خود ;روز جهانی کوروش;! را به تصویب جهانی می رسانند؛ خبر دروغین ;نصب منشور کوروش بر سر در سازمان ملل;! را پیوسته تکرارمی نمایند تا در باور عموم جای گیرد؛ سخنان و وصایایی به زرتشت و کوروش وداریوش نسبت می دهند که نه تنها در هیچ سند تاریخی نیامده است، بلکه خود نیز هرگز به آنها اعتقادی نداشته اند؛ برای کسی (زرتشت) که در هزاره های تاریخ نیز گم شده است روز تولد پیدا می کنند.
علم نژاد شناسی انسانها را به سه دسته سیاه، سفید و زرد تقسیم کرده است که در آن سرخ پوستان نیز شاخه ای از زردپوستان هستند. اینکه درمیان سفیدپوستان شاخه ای شریف نجیب پاک بنام آریایی وجود داشته است که در ناکجا آبادی درشمال سرگردان بوده اند تا راهی به جنوب گشوده و تمدن و فرهنگ را بنیاد نهند افسانه ای است که فاشیستها و نژادپرستان غربی از اواخر قرن هیجدهم تئوریزه کردند وفجایع دردناکی هم برای بشریت به ارمغان آوردند. پس از جنگ جهانی دوم در اروپا از این واژه که آشکارا برتری نژادی را می رساند جزنیروهای راست افراطی استفاده نمی کنند بجای آن واژه ملایمتری بنام اقوام ;هند و اروپایی بکار می رود که شامل دسته ای از اقوام است که ازهند تا اروپا گسترده اند و دارای تشابهات بنیادی زبان شناختی هستند. در ایران واژه آریایی به همت ایران شناسان وابسته به کانونهای جهانی قدرت همچنان کاربرد گسترده ای جهت نفاق افکنی و منزوی ساختن مردم ایران در میان همسایگانش دارد گویی ایران شناسان و عوام پیرو آنها تا فاجعه ای بزرگ برای مردم و کشور ایران نیافرینند از آن دست نخواهند کشید؟! اما مقوله هند و اروپایی نیز که ظاهرا بار فرهنگی و زبان شناختی دارد گاه به غلط برای اثبات پیوند نژادی اقوامی که مشترکات زبانی دارند بکار می رود و آن نیز گنگ و مبهم است زیرا مدل و میزان مشابهتها و تفاوتهای زبانی برای قرار گرفتن یا قرار نگرفتن در این دسته روشن نیست و جز با سفسطه این دسته بندی میسر نشده است! 6 منشور نامبرده پس از ;جشنهای ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی; توسط اشرف پهلوی جعل و به سازمان ملل هدیه شد؟! و هم اکنون در مقر این سازمان

درنیویورک نگهداری می شود
تقویم زرتشتی کهن می سازند؛ نامه ای از سوی یزدگرد سوم به عمر بن خطاب می نویسند؛ برای اشکانیان باطری الکتریکی اختراع می کنند؛ هخامنشیان را کاشفان قاره امریکا و سازندگان ;قالیچه های پرنده; معرفی می نمایند؛ بر پایه کاوشی باستان شناختی در شرق ترکیه، که هرگز انجام نشده است،شهرک نظامی رومیها را بدلیل تشابه نام آن با نام داستانی داریوش یک شهر هخامنشی;؟! می نامند خبرگذاری دولتی و... در سالهای اخیر رسانه های رایانه ای، دیداری، شنیداری و نوشتاری فارسی زبان در درون و بیرون نظام ولایت فقیه سرشار از دروغهای تاریخی، جعل اسناد و ;اکتشافات باستان شناختی سرسام آوری گشته است که البته ریشه در طرح امپریالیستی;خاور میانه نوین; دارد؛ تنها درذهن و روان بیمار نژادپرستان وابسته به امپریالیسم و صهیونیسم تولید می شود؛ و تنها بر بستر خیا ل اندیشی و زود باوری و خود فریبی جوانان احساساتی سرخورده و گذشته گرا کارآمد تواند بود! شوربختانه جنبش سیاسی ایران برای آزادی و مردم سالاری نیز هیچ کوششی در زدودن افسانه ها، گزافه ها و
دروغها از تاریخ رسمی میهن خود بعمل نمی آورد؛ و از آن بدتر با آنکه چه بسا به این ویژگی در تاریخ نگاری ایرانی هم آگاه است باورهای دروغین و افسانه ای را، که می پندارد در ;شکوه گذشته ولو خیالی می توان غرور ملی و ایرانیت پدید آورد و ایرانیان را به جنبش همگانی برانگیخت می پسندد!
ولی این رهبران و روشنفکران باید بدانند که اگر ملتی تاریخ خود را نه آنچنانکه بوده است بلکه آنچنانکه باید باشد بازسازی کند، پیوسته گرفتار درد و رنج و بدبختی خواهد بود و هرگز رنگ پیشرفت و شکوفایی را نخواهد دید! پیش نیاز رشد و پیشرفتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شناخت درست و واقع بینانه تاریخ گذشته است. فخر و نازش یک قوم به گذشته پرشکوه خیالی جز بکار سرپوش گذاشتن برناتوانیها و ناکامیهای کنونی اش نمی آید.
برگرفته از کتاب تاریخ سیاسی ایران باستان ..محمودرضاقلی صفحات 11..
اطلاعات ظاهری
رنگ مو: مشکی
رنگ چشم: مشکی
قد: 190 سانتی متر
وضعیت بدنی: ورزشی
دیگران می گویند: خوشتیپم
اطلاعات تحصیلی
میزان تحصیلات: فوق دکترا
دانشگاه: مشهد
رشته تحصیلی: هنر های رزمی
نوع رشته: علوم انسانی
در حال حاضر: تمام وقت مشغول به كار هستم
محل های کار:
  • میدان مبارزه
رزومه: مبارزه با افکار انحرافی و عقاید باطل یهود ساخته
اطلاعات علایق
رنگ مورد علاقه: سبز
موزیکهای مورد علاقه: شاد ..خارجی
فیلمهای مورد علاقه: مستند .. - تاریخی - -
ورزشهای مورد علاقه: بسکتبال
کتابهای مورد علاقه: کتاب ها که زیاد هستن - یکیش - تاریخ سیاسی ایران باستان; نقدی بر تاریخ نگاری ایرانی و کوششی در تحلیل علمی تاریخ; - نوشته محمود رضا قلی - مجموعه کتابهایب ی طرفانه تاریخ - فلسفه غربی و اسلامی
غذاهای مورد علاقه: همه نوع غذا
آیا به مسائل سیاسی اهمیت می دهید؟ زیاد
آیا مذهبی هستید؟ بله
آیا سینما می روید؟ اصلا
قدم زدن دو نفره را دوست دارید؟ خیلی کم
سفر دوست دارید؟ خیلی کم
آيا آدم معاشرتي و پر رفت و آمد هستيد؟ خیلی کم
چطور لباس می پوشید؟ سنگين, جلب توجه ميكنم
فرد رویائی شما: خودم
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
51
هدایا