0%
kemosabe  vaisi

kemosabe vaisi

مرد مجرد از کرمانشاه

24 تیر 1360 (38 ساله)

تاریخ عضویت: 22 مهر 1392

“معرفت” یه موقعی لباس رفاقت بود ، الان “منفعت” جاشو گرفته

یک آهنگ می تواند لحظه ای جدید را بسازد

یك گل میتواند بهار را بیاورد

یك درخت می تواند آغاز یك جنگل باشد

یك پرنده می تواند نوید بخش بهار باشد

یك لبخند میتواند سرآغاز یك دوستی باشد

یك دست دادن روح انسان را بزرگ میكند

یك ستاره میتواند كشتی را در دریا راهنمایی كن
ادامه...
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
قوی‌‌اون کسی‌است که‌ نه منتظر می‌مونه تا مثلا خوش‌بختی بیاد سراغش و بعد نه اینکه

اجازه می‌ده بدبختش کنن‌.

به اراده‌ و انگیزه خودت اعتقاد داشته‌باش‌ و "واسه اتفاقات زندگیت، اصلا" منتظر بقیه نباش‌..

ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
دلــــــــــــــــــت که شکست،

ســرت را بگیر بــالا

تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش

حواست باشد ؛ دل شکسته،

گوشه هایش تیز است....

مبادا که دل و دست آدمی را ،

که روزی دلدارت بود زخمی کنی

مبادا که فراموش کنی

روزی شادیش، آرزویت بود…
ادامه...
ایرسا ا لایـ20ـک
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
به داشته‌ها ، موقعیت‌ها و آدم‌های خوب زندگی‌ام فکر می‌کنم .

به هرچیز یا هرکسی که دنیای مرا زیبا و حال مرا خوب می‌کند .

و می‌خندم :

به روی تمام روزهای خوبی که در راهند ،

اتفاقات خوبی که خواهند افتاد ،

و آرزوهایی که براورده خواهند شد .

خوشبختی یعنی همین ؛
ادامه...
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
صبا صبا لایک
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
امید را از نجاری آموختم،

که مغازه اش سوخت،

ولی او با همان چوب های

سوخته مغازه ذغال فروشی باز کرد.
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
صبا صبا لایک
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
سما ص 20
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
صبا صبا دقیقا .... لایک
ادامه
  ۱۳ فروردین ۱۳۹۸
160
هدایا