0%
حسن

حسن

مرد متأهل از بجنورد

20 مرداد 1347 (49 ساله)

تاریخ عضویت: 26 شهریور 1393

پرواز کن تا به جایی که می خواهی برسی ....

کودک که بودم وقتی زمین می خوردم مادرم مرا می بوسید و تمام دردهایم از یادم میرفت
دیروز زمین خوردم ولی دردم نیامد اما به جایش تمام بوسه های مادرم یادم آمد.
இ★SANA★இ خدا رحمتشون کنه .. ما رو هم در غم خودتون شریک بدونین . امیدوارم غم آخرتون باشه
ادامه
  ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
کژال 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
میدونی دلتنگی یعنی چی؟
دلتنگی یعنی اینکه بشینی به خاطراتت با مادرت فکر کنی
اونوقت یه لبخند بیاد رو لبت ولی چند لحظه بعد…
شوری اشکهای لعنتی، شیرینی اون خاطره ها رو از یادت ببرند.
இ★SANA★இ واقعا دلتنگی سخت هست
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
کژال 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
دوستان شرمنده به علت فوت مادر عزیزم مدتی در سایت نخواهم بود

بچه که بودم دلم به گرفتن گوشه چادر مادرم و رفتن به بیرون خوش بود
اکنون بزرگ شده ام مادرم را می خواهم , نه برای گرفتن گوشه چادرش
می خواهمش که با گوشه چادرش اشکهایم را پاک کنم.
نه اینکه دلم خوش شود که می دانم نمی شود
ادامه...
இ★SANA★இ خدا به شما و خانواده محترم صبر بدهد
ادامه
  ۲۵ اسفند ۱۳۹۶
کژال خدا رحمتشون کنه🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
جذابیت همیشه در تفاوت هاست

هیچ آهن ربایی قطب همسانش را جذب نمی کند.
இ★SANA★இ 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
اعتماد به نفس ، جذاب ترین ویژگی یک فرد است

اما ، چطور یک نفر می تواند

عظمت را در وجود شما ببیند

اگر قبلا خودتان آنرا ندیده باشید؟
இ★SANA★இ 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
کژال 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
این موقعیت نیست که انسان را می سازد

این انسان است که موفقیت و ثروت را خلق میکند
இ★SANA★இ 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
برو دنبال آرزوهایت
انسان‌ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی‌روند
پیر می‌شوند
இ★SANA★இ 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
زندگی یعنی آفرینش عشق ، شادی ، مهربانی و رضایت از خود و دیگران

خالق زندگی خود باشیم.
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
صبح را غنیمت بشمار

زیرا هر صبحی که بیدار میشوی تولدی دوبارست

و در هر تولد فرصتی برای سازندگی داری
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
یادت باشد…

همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین روزها نیست

با طراوت ترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید.
آنجل ف 🦆قشنگه🙏🏻بیست🎭
ادامه
  ۰۲ اسفند ۱۳۹۶
قادر ஜبیست👻تمامஜ
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
187
هدایا