0%
امیر  AMIR

     
امیر AMIR

مرد از تهران

20 مهر 1357 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 6 آذر 1392

حلالم کن , دم رفتن , کمی بعد از پریشونی تو آوار نگاهی که تو هم با نمی مونی مسیر موندن و رفتن

وقتی باید بدون تو سر کرد چه سود یک دقیقه بیشتر؟!

تنها دقیقه ای شبی را به بلندترین شب سال مبدل میسازد یا به تعبیری دیگر دقیقه ای به شبی منزلت یلدا شدن بخشید

اینست معمای هستی

اینست راز برتر شدن تنها به قدر دقیقه ای قدی قدمی و یاقدرو منزلتی حتی پنهانی.

شب یلدا شبیست که به
ادامه...
Yasaman درود یلدا هم بر شما مبارک
ادامه
  ۲۹ آذر ۱۳۹۸
سما ص سلام برای شما هم مبارک باشه...
ادامه
  ۲۸ آذر ۱۳۹۸
آزمون زندگی
جیران بهرامی 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۰۶ آبان ۱۳۹۸
عاطفه ۲۰
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۸
امیدوارم مثل حنا با مسولیت
مثه کزت صبور
مثه ممول مهربون
مثه جودی شاد و سر زنده
و مثل سیندرلا خوشبخت باشی!
جیران بهرامی 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۰۶ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۸
امیدوارم در سال جدید
مثل ماهی زنده 🐠
مثل سبزه زیبا ☘
مثل سمنو شیرین 🍯
مثل سنبل خوشبو💐
مثل سیب خوش رنگ🍎
و مثل سکه با ارزش باشید 💰
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۸
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۴ تیر ۱۳۹۸
1,288
هدایا