0%
امیر  AMIR

     
امیر AMIR

مرد از تهران

20 مهر 1357 (41 ساله)

تاریخ عضویت: 6 آذر 1392

سبد گردانی بورس انجام میشود با عرض سلام و احترام؛ سبد گردانی بورس با کارمزد 30 درصد سود انجام می شود .

سبد گردانی بورس انجام می شود
سما ص 20
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۹
nader 20
ادامه
  ۰۵ تیر ۱۳۹۹
وقتی باید بدون تو سر کرد چه سود یک دقیقه بیشتر؟!

تنها دقیقه ای شبی را به بلندترین شب سال مبدل میسازد یا به تعبیری دیگر دقیقه ای به شبی منزلت یلدا شدن بخشید

اینست معمای هستی

اینست راز برتر شدن تنها به قدر دقیقه ای قدی قدمی و یاقدرو منزلتی حتی پنهانی.

شب یلدا شبیست که به
ادامه...
آنجل 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
خانووم سال نو مبارک
ادامه
  ۱۲ فروردین ۱۳۹۹
آزمون زندگی
آنجل 20
ادامه
  ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
نیکنام 20
ادامه
  ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
امیدوارم مثل حنا با مسولیت
مثه کزت صبور
مثه ممول مهربون
مثه جودی شاد و سر زنده
و مثل سیندرلا خوشبخت باشی!
جیران بهرامی 🎅20🙏عالی🎅
ادامه
  ۰۶ آبان ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۸
امیدوارم در سال جدید
مثل ماهی زنده 🐠
مثل سبزه زیبا ☘
مثل سمنو شیرین 🍯
مثل سنبل خوشبو💐
مثل سیب خوش رنگ🍎
و مثل سکه با ارزش باشید 💰
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۰۹ مهر ۱۳۹۸
امیرعلی 🌹لایک🌺łἷќἔ🌹
ادامه
  ۲۴ تیر ۱۳۹۸
1,298
هدایا