0%
امیرحسین رحمانی
۰۷ آبان ۱۳۹۳
سلام بر تو ای خون خدا ...
تبلیغات

بیشتر...
در انتظار کسی بودن که می دانی
نمی آید !
حماقت نیست ...
.
.
.
.
.
عشق است
نسرین احمدی سلاااااااااااام ، همینجوری الکی دلخوش باش
ادامه
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
  ۲۰ آذر ۱۳۹۳
همیشه یادمون باشه که
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
نگفته ها رو میتونیم بگیم
اما گفته ها رو نمى تونیم پس بگیریم ...
نسرین احمدی اره
ادامه
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
  ۱۴ آبان ۱۳۹۳
ﺩﯾﮕﻪ ﺩﻟـــﻢ ﻫـــﻮﺍﯼ ﺩﻭ ﻧﻔـــﺮﻩ ﻧﻤﯿﺨــﻮﺍﺩ !
.
.
.
فقط
ﺩﻟـــﻢ ﻣﯿﺨـــﻮﺍﺩ
ﯾﮑـــﯽ ﻫــﻮﺍﯼ ﺩﻟﻤـــﻮ
ﺩﺍﺷﺘــــﻪ ﺑﺎﺷــﻪ ...
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
نسترن مدیر شبکه بوشهر انشالله
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۳
⇡خدایا⇡

به هیچکس

اونقدر درد نده

که آرامش خودشو

توی مرگ ببینه...
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
نارین گل انار الهي آمين
ادامه
  ۱۸ آذر ۱۳۹۳
هر وقت دلم گرفت لبخند میزنم ...

به یاد کسی که برای لبخندش بارها دلم گرفت . . .
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
احمد مهرورز 200000000000000
ادامه
  ۱۴ آبان ۱۳۹۳
بـه گوشَـت مـی رسـاننـــد؛
سفـــــر کــردم
ایـن شهــــــر
بـرای تنهـــــایی ِ هــــر دو مـان
جـا نـداشـت. .
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
ﺑﺮﻗــــﺺ ﺑﺎ ﺳــــــﺎﺯﺵ ؛
ﺷـــــــــــــﻮﺭ
ﯾﺎ
ﺷﯿـــــﺮﯾـــــﻦ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺟـــــــــــــ
ـــــــــــــــ
ــــــــــــﺒﺎﺭﯾــﺴﺖ
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
گفت
غصه مخور
زمان همه چیز را
با خود میبرد ....!!
برایش نوشتم
به خط درشت
زمان
سالهاست
برایم
دگر
نمی گذرد....
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
تــــا بـــه دیــوار و درش تـــازه کنـــم عهــــد قدیـــــم
گــــاهی از کــــوچه معشــــــوقـــه خــود میـــــگذرم

تـــــــو از آن دگـــــــــــــری ، رو که مـــــرا یـــاد تو بس
خود ، تو دانـــــــــی کـــه مــــن از کان جهانی دگـرم
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
ﭼﻪ ﺭﺳﻢ ﺟﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ .... ﻣﺤﺒﺘﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﻧﺪ
ﭘﺎﯼ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ...... ﺻﺪﺍﻗﺘﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ
ﺳﺎﺩﮔﯿﺖ ... ﺳﮑﻮﺗﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺖ ..... ﻧﮕﺮﺍﻧﯿﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﺗﻨﻬﺎﯾﯿﺖ .....ﻭﻓﺎ
ﺩﺍﺭﯾﺖ ﺭﺍ ﭘﺎﯼ ﺑﯽ ﮐﺴﯿﺖ ... ﻭ ...........
ﺍﻧﻘﺪﺭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻫﻢ ﺑﺎﻭﺭﺕ
ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ...ﺑﯽ ﮐﺲ و.ﻣﺤﺘﺎﺝ
  ۲۹ آبان ۱۳۹۴
موسیقی پروفایل
هدایا
بفرما پرتغال
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
دسته گل 2
۰۴ فروردین ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۱۶ مهر ۱۳۹۴