0%
ساحل آرامش

ساحل آرامش

مرد مجرد از کرج

17 شهریور 1363 (34 ساله)

تاریخ عضویت: 29 مرداد 1397


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ساحل آرامش
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 17 شهریور 1363 (34 ساله)
محل تولد: کرج
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
11