بازنشر تصویر مربوط به شبکه دوستانه توسط شمس
۲۹ دی ۱۳۹۵
همه عمر در فراقت بگذشت و سهل باشد

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی


چه خوشست در فراقی همه عمر صبر کردن

به امید آن که روزی به کف اوفتد وصالیسعدى

لعیا 🎀🌼🌷لایک🌷🌼🎀
ادامه
  ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
شمیم ▂ ▄ ▆❤like💙▅ ▄ ▂
ادامه
  ۰۸ بهمن ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط شمس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
شهید طهرانی مقدم
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
مهدی ناصری 2020
ادامه
  ۲۷ دی ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط شمس
۳۰ مرداد ۱۳۹۵
نمازت اگر نماز باشد
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
گونش ام 20
ادامه
  ۲۳ آبان ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به پاسخگو دینی توسط شمس
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
لعیا 🌷🌷🌷 لایک🌷🌷🌷
ادامه
  ۰۷ دی ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به پاسخگو دینی توسط شمس
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
Aseman Haftom 20
ادامه
  ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به پاسخگو دینی توسط شمس
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
گلاره 😊❤20❤😊
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط شمس
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط شمس
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
Aseman Haftom 20
ادامه
  ۰۳ آبان ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط شمس
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
خـــــــــــــــدایا...
خــــــرابت می شوم
مـــــــــرا همان گونه که میخواهی
از نـو بساز....
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
بازنشر تصویر مربوط به شبکه سمت خدا توسط شمس
۰۱ خرداد ۱۳۹۵
خدایا تو میدانی آنچه را که من نمیدانم ...
در دانستن تو آرامشیست و در ندانستن من تلاطمها ...
تو خود با آرامشت تلاطمم را آرام ساز..
آمنه •٠•●♥ 20لایک ♥●•٠•
ادامه
  ۱۷ آذر ۱۳۹۶
آنجل ف بیست قشنگ
ادامه
  ۳۰ آبان ۱۳۹۶
113