0%
امین درویش

امین درویش

مرد مجرد از آبادان

5 تیر 1360 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 30 شهریور 1392

گفتم بیا... گفت : پاهایم یخ زده!!! و من به پایش سوختم!!! گرم شد... رفت به سوی دیگری.

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
264