0%
آلیار شاپ

آلیار شاپ

مرد مجرد از تبریز

16 بهمن 1380 (17 ساله)

تاریخ عضویت: 17 مهر 1397

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: آلیار شاپ
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 16 بهمن 1380 (17 ساله)
محل تولد: تبریز
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
12