0%
علی علیپور
۱۳ شهریور ۱۳۹۲
گاهی زمانه فرصت یاد کردن خوبان را از ما میگیرد , ولی مهرشان را هرگز
تبلیغات
متولد آبادان قبل از جنگ و بزرگ شده در شیراز و در

حال حاضر پنج سالی هست که به موطنم برگشتم

ولی احساس غربت میکنم , خیلی دوست دارم با هم

کلاسیهام و دوستانم در شیراز ارتباط داشته باشم
بیشتر...
اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
هدایا
بفرما پرتغال
۲۵ مرداد ۱۳۹۴
قلب سبز
توسط:
Zoo3[-]!Z
۲۸ بهمن ۱۳۹۲