0%
مریم محمدی

مریم محمدی

زن مجرد از شیراز

1 تیر 1354 (45 ساله)

تاریخ عضویت: 31 فروردین 1393

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مریم محمدی
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 1 تیر 1354 (45 ساله)
محل تولد: شیراز
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
372