0%
علی علی پور

علی علی پور

مرد از کرج

20 اردیبهشت 1320 (75 ساله)

تاریخ عضویت: 4 آذر 1393

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد. بزن بر طبل بی عاری که آنهم عالمی دارد.


به نظرشما کدوم صدا بهتون آرامش میده...؟؟؟
1-صدای باران
21 رأی
51%
2-صدای پرنده
5 رأی
12%
3-صدای دریا
14 رأی
34%
4-صدای باد
1 رأی
2%
شیوا 1
ادامه
  ۰۸ دی ۱۳۹۵
A.H Afr باران
ادامه
  ۰۵ دی ۱۳۹۵
176
هدایا