0%
علی علی پور

علی علی پور

مرد از کرج

20 اردیبهشت 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 4 آذر 1393

ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد. بزن بر طبل بی عاری که آنهم عالمی دارد.


اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
217
هدایا