0%
شهرزاد
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
دوستان عزیزم، من برای ی مدتی که امیدوارم کوتاه باشه نیستم. دلم برای تک تک شما تنگ میشه. برام دعا کنید مشکلم زودتر حل بشه. ممنونم از همتون. در پناه حق
تبلیغات
موسیقی پروفایل
هدایا
قلب سبز
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بفرما پرتغال
۰۸ مهر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۰۱ مهر ۱۳۹۴