0%
اشیانه تنها

اشیانه تنها

زن مجرد از صدوق

1 فروردین 1320 (77 ساله)

تاریخ عضویت: 10 آبان 1393

^ــــــــــــــــــــــ*مورد داشتیم پسره خواب بوده گوشیشم گذاشته رو آلارم ساعت که سر ساعت 7 زنگ بزنه
یهو صبح دیده دوس دخترش با لگد داره میزنه تو کمرش که پاشو
پسره گفته چته؟
دختره گوشی رو کوبونده تو سر پسره و گفته بگیر آلارم جونت داره زنگ میزنه!!!!😳😳😳😱😱😱
.
.
.
.
.
.
.
.
گوشی از
ادامه...
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۴
ارغوان شیرازی بیســــ20ـــــــــت
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۴

عاشق شعر Ebi هستم که میگه

دوستت دارم تا پای جون ،،،،،،میخوای بمون میخوای نمونیه "به درک" خاصی تو شعرش داره .😂😂😂😂
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۴
ارغوان شیرازی بیســــ20ـــــــــت
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۴
فهیمه ℒike ◕‿◕
ادامه
  ۲۷ آذر ۱۳۹۴
ارغوان شیرازی بیســــ20ـــــــــتبیســــ20ـــــــــت
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۴

منم خعلی دوس داشتم رتبه کنکورم تک رقمی بشه😛

ولی آقامون غیرتیه میفهمی؟؟؟غیرتی😏

میگه خوشم نمیاد عکستو جایی نشون بدن😎

وگرنه این چیزا که واسم من چیزی نی 😏😏😊

در جریانین که ؟؟ ^__^
ارغوان شیرازی 20000000
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۴
  ۳۰ آبان ۱۳۹۴
ســــــــــــــــلام عزیزانم روزتون بخیر
ارغوان شیرازی روزت بخیر اجی...سلام سلامبیســــ20ـــــــــت
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۴
سعید نوری سلام روز ب خیر
ادامه
  ۱۳ مهر ۱۳۹۴
ارغوان شیرازی الهـــــــــی..بیســــ20ـــــــــت
ادامه
  ۱۵ آذر ۱۳۹۴
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۴
580
گروهها
هدایا