0%
همکار مرکز ملی پاسخگویی قم

همکار مرکز ملی پاسخگویی قم

مرد متأهل از قم

4 شهریور 1365 (33 ساله)

تاریخ عضویت: 25 فروردین 1395

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: همکار مرکز ملی پاسخگویی قم
در یک خط: همکار مرکز ملی
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 4 شهریور 1365 (33 ساله)
محل تولد: قم
درباره من: پانزده سالی هست گذرمان را با دالان های فیضیه قم انس داده ایم. چند سال قبل هم سری زدیم به دانشگاه برای خواندن نظریات افلاطون، ارسطو، کانت و هگل و ...
مدرک های کارشناسی حوزه و کارشناسی ارشد دانشگاه را قاب گرفته ام.
شنیدم یه فضایی درست شده به نام "مجازی" آمدیم ببینیم چه خبر است و اگر سوالی بود فکر کنم و ببینم پاسخش را می دانم یه نه.
..................
این عکس هم کربلا گرفتم. اربعین همین پارسال.
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
6