0%
علی عباسی
۱۷ آذر ۱۳۹۷
ماراتن قدرت هست و نیست انسان را تباه میکند/ این صفت دیکتاتورهاست در همه ی زمانها چه گذشه چه حال
تبلیغات

هدایا
آدمک بیسکوئیتی
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته گل 2
۲۹ تیر ۱۳۹۴
بفرما پرتغال
۲۹ تیر ۱۳۹۴