0%
ابوالفضل (کعبه عشق)

ابوالفضل (کعبه عشق)

مرد مجرد از اراک

16 تیر 1371 (28 ساله)

تاریخ عضویت: 21 خرداد 1393

خاطرات هرچقدر شيرين تر باشند بعدها تلخى آن گلويت را بيشتر ميسوزاند…

اطلاعاتی جهت نمایش موجود نمی باشد.
238
هدایا