0%
زهرا ا ا
۱۷ آبان ۱۳۹۷
قله ای که چند بار فتح شود ؛ بی شک روزی تفریحگاه عمومی میشود !
نشانها
تبلیغات


آفتاب ! ای محبتِ بی مرز ! بتاب ؛ به سایه سارِ نا امیدیِ مان ، بتاب !
آسمان ! ای زیباییِ بی حصر ! ببار ؛ به کویرِ آرزوهایمان ، ببار !
ما را بتاب که حل شده ایم در اقیانوس بی کرانه ی روزگار و دنبالِ جزیره ی آرامشمان می گردیم ،
ما را ببار که دلمان کمی معجزه می خواهد ، کمی حادثه ی ناگهانیِ خوب ..
ادامه...
  5 ساعت قبل
سما ص سلام روز و روزگار شاد و پرنشاط ...
ادامه
  7 ساعت قبل
یکی از عصبی ترین کشورهای جهانیم ؛
چون نه جوری که باید خودمان و دیگران را درک می کنیم و نه از دردها و مشکلاتمان ، با هم حرف می زنیم ،
شده ایم کوهی از حرف های ناگفته و بغض های تلنبار شده ،
شده ایم انباری پر از خشم و بیتابی ... خشمی که واکنشِ ناگزیری به احساسات مهار شده و تمایلات و آرزوهای سرک
ادامه...
سادات س سلام اوقات شاد زهرا خانم عزيز
ادامه
  ۲۴ خرداد ۱۳۹۸
تمنا تابش سلام عزیزم شبت شاد عیدت مبارک
ادامه
  ۱۶ خرداد ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
در چشمانت مکث کن
با گوشهایت بشنو
با قدمهایت راه نرو
در خودت بایست تا بدانی «زنده گی» نه در چشمان توست نه در گوشهایت نه در قدمهایت

«زنده گی» در روحت جریان دارد و از جریان روحت بر تو نظاره می کند.

«زنده گی» با «زندگی» فرق دارد. لزوما هر که زندگی می کند، «زنده» نیست.
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
اینک موج سنگین گذر زمان

اینک موج سنگین گذر زمان است که در من می‌گذرد
اینک موج سنگین زمان است که چون جوبار آهن در من می‌گذرد
اینک موج سنگین زمان است که چو نان دریائی از پولاد و سنگ در من می‌گذرد

در گذرگاه نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کرده‌ام
در گذرگاه باران سرودی دیگرگونه آغاز کرده‌ا
ادامه...
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
برویم ای یار، ای یگانه‌ی من!
دست مرا بگیر!
سخن من نه از درد ایشان بود،
خود از دردی بود
که ایشانند!
اینان دردند و بودِ خود را
نیازمند جراحات به چرک‌اندر نشسته‌اند.
و چنین است
که چون با زخم و فساد و سیاهی به جنگ برخیزی
کمر به کین‌ات استوارتر می‌بندند.

برویم ای یار، ای
ادامه...
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
عماد 🍉بیست❤️مرسی🍉
ادامه
  ۱۰ خرداد ۱۳۹۸
هدایا
دسته گل 2
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
دسته گل 2
توسط:
ایرسا ا
۲۶ خرداد ۱۳۹۸
از صمیم قلب!
توسط:
سادات س
۲۴ خرداد ۱۳۹۸