0%
"ونـــــــوس "

"ونـــــــوس "

زن از مشهد

1 مرداد 1351 (44 ساله)

تاریخ عضویت: 27 آذر 1395

راز زندگی این است ؛ همچون بید خم شو و چون بلوط مقاومت کن ؛ انعطاف در عین اقتدار….

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: "ونـــــــوس "
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 مرداد 1351 (44 ساله)
محل تولد: مشهد
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
37
هدایا