0%
ترانه پاییزی

ترانه پاییزی

زن مجرد از قزوین

1 فروردین 1363 (36 ساله)

تاریخ عضویت: 14 مهر 1397

سلام
تقدیم به همه دوستان عزیز
گندم چه خوب 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
چنگیز_مغول پس از فجایع در نیشابور به همدان رفت و به مردم آنجا گفت:

یک سوال از شما می پرسم اگر جواب درست و خوبی بدهید، در امان هستید.

پرسید:
"من از جانب خدا آمده ام یا خودم؟"

چوپانی دلیرونترس گفت:
🔹"تو نه از جانب خدا آمده ای و نه از جانب خود. بلکه « اعمال ما » است که تو را
ادامه...
هرچه ملتی فرومایه‌تر و فقیرتر باشد و
هرچه فشار دولت و ستم‌گستران و
استثمارگران شدیدتر باشد

به همان اندازه لذایذ جهان ماورايى كه دين معرفى مى‌كند رنگین‌تر است.

#زيگموند_فرويد
گندم چه خوب 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
همسر پادشاه عربستان درحالی با همسر وزير امور خارجه بريتانيا عكس گرفته که اگر به جای او يک بشكه نفت سبک شمال ميذاشتند سنگينتر و قشنگ تر بود
گندم چه خوب 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
تصمیمات خداوند مرموزند
اما همواره به نفع ما هستند.

#پائولو_کوئیلو
گندم چه خوب 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
اگر ميخواهى به دست هيچ ديكتاتورى گرفتار نشوى ،فقط يك كار انجام بده:
بخوان
بخوان
بخوان

با آگاهى تو ،ديكتاتور در گذر زمان نابود ميشود.
گندم چه خوب 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻜﺮﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ، ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻌﺪﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎﻩِ
ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ؛
ﺍﻣﺎﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻣﻠﺖِ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ.

ﺍﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺒﻌﻴﺪ

گندم چه خوب 20
ادامه
  ۰۶ خرداد ۱۳۹۹
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
کسانی که به من می گویند تو به جهنم می روی و ما به بهشت،

مراخوشحال می کنند؛

چون مطمئن می شوم که با آن ها به یک جا نمی روم!


مارتین ترمن
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
💞🍃 ﺍﮔﺮﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ!🍃💞

💞🍃 ﺍﮔﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ!🍃💞

💞🍃ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ🍃💞
سلام
صبح بخیر دوستان گرامی
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
  ۱۳ دی ۱۳۹۸
اﺯ ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :

ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﺮسد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺶ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪ ؟

ﺭﺍﺳﻞ پاسخ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨد، چگونه ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻭل های ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ،
و ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﮔ
ادامه...
356
هدایا