0%
ترانه پاییزی

ترانه پاییزی

زن مجرد از قزوین

1 فروردین 1363 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 14 مهر 1397سلام
تقدیم به همه دوستان عزیز
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
چنگیز_مغول پس از فجایع در نیشابور به همدان رفت و به مردم آنجا گفت:

یک سوال از شما می پرسم اگر جواب درست و خوبی بدهید، در امان هستید.

پرسید:
"من از جانب خدا آمده ام یا خودم؟"

چوپانی دلیرونترس گفت:
🔹"تو نه از جانب خدا آمده ای و نه از جانب خود. بلکه « اعمال ما » است که تو را
ادامه...
هرچه ملتی فرومایه‌تر و فقیرتر باشد و
هرچه فشار دولت و ستم‌گستران و
استثمارگران شدیدتر باشد

به همان اندازه لذایذ جهان ماورايى كه دين معرفى مى‌كند رنگین‌تر است.

#زيگموند_فرويد
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
همسر پادشاه عربستان درحالی با همسر وزير امور خارجه بريتانيا عكس گرفته که اگر به جای او يک بشكه نفت سبک شمال ميذاشتند سنگينتر و قشنگ تر بود
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
تصمیمات خداوند مرموزند
اما همواره به نفع ما هستند.

#پائولو_کوئیلو
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
اگر ميخواهى به دست هيچ ديكتاتورى گرفتار نشوى ،فقط يك كار انجام بده:
بخوان
بخوان
بخوان

با آگاهى تو ،ديكتاتور در گذر زمان نابود ميشود.
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻜﺮﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ، ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻌﺪﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎﻩِ
ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ؛
ﺍﻣﺎﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻣﻠﺖِ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ.

ﺍﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺒﻌﻴﺪ

صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
کسانی که به من می گویند تو به جهنم می روی و ما به بهشت،

مراخوشحال می کنند؛

چون مطمئن می شوم که با آن ها به یک جا نمی روم!


مارتین ترمن
صفورا 🍩💐ℓαḯк😍20💐🍩
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
نعمت ح 🍃🍁✨☄🖋ℒike✒💫✨ 🍁🍃
ادامه
  ۲۰ آبان ۱۳۹۸
💞🍃 ﺍﮔﺮﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ!🍃💞

💞🍃 ﺍﮔﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ!🍃💞

💞🍃ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ🍃💞
سلام
صبح بخیر دوستان گرامی
سما ص 20
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۸
آدا رهگذر زندگیت بخیر
ادامه
  ۱۸ مهر ۱۳۹۸
اﺯ ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :

ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﺮسد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺶ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪ ؟

ﺭﺍﺳﻞ پاسخ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨد، چگونه ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻭل های ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ،
و ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﮔ
ادامه...
348
هدایا