0%
ترانه پاییزی

ترانه پاییزی

زن مجرد از قزوین

1 فروردین 1363 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 14 مهر 1397قلمرو موسیقی
قلب است
جایی که تو راه می روی
همه آهنگ ها
از موهای تو
به آسمان می رسد ...

#عباس_معروفى
سما ص سلام اوقات شاد و بکام ترانه جان...
ادامه
  22 دقیقه قبل
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
باور آدمهای ساده را خراب نکن
آدمهای ساده با تو تا ته خط می آیند
و اگر بی معرفتی ببینند، قهر نمی‌کنند!
می‌میرند
مرگِ پروانه را آیا دیده ای؟
پروانه با یک تلنگر میمیرد

#سیمین_بهبهانی
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
امکا ⏳B3T=20⏳
ادامه
  10 ساعت قبل
تو گفتی:
« من به غیر از دیگرانَم 
چُنینم در وفاداری، چنانَم. »
تو غیر از دیگران بودی
که امروز 
نه می‌دانی، نه می‌پُرسی نشانَم! 
‌ 
#فریدون_مشیری
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
سه چیز در زندگی انسان
ضروری‌ست...

کسی برای دوست داشتن،

کاری برای انجام دادن،

و امیدی به آینده...
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
طوری زندگی کن که

دشمنانت از افتادنت هم بترسند!

کاری کن بدانند بعد از هر برخاستن

قدم هایت محکم تر از قبل می شود.


#دکتر_علی_شریعتی
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
تا شهریور
روزهای سبزش را
در تقویم ، می گُذرانَد ،
تو هم بیا...!

می ترسم ورق ، برگردد ؛
روزگار ، آن روی زردش را
زودتر نشان بدهد،
و تو هنوز
راه رفته را کوتاه نیامده باشی !

بیا که بادها
دست فصل ها را
خوانده اند و
خبر از پاییز زودرس می دهند...!
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
◍⃟🌴

جزصبا کیست کزین خسته بردپیغامی؟
جز نسیم از بر دلدار که آرد خبری؟

ای صبا، صبح دمی بر سر کویش بگذر
تا معطر شود آفاق ز تو هر سحری

#عراقی
  
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
گیج کننده ترین اقدامی که علیه خویش می توانیم بکنیم این است که بکوشیم قلبمان را به چیزی قانع کنیم که مغزمان می داند یک دروغ بزرگ است...

✍ آدلر
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
🍃 آدمی تا زمانی که سختی هایش را می فهمد، زنده است
ولی وقتی سختی های دیگران را درک می کند، آن وقت یک انسان است.

✍ لئو تولستوی
حبیب 20 . 20
ادامه
  1 ساعت قبل
محسن 20
ادامه
  23 ساعت قبل
335
هدایا