0%
ترانه پاییزی

ترانه پاییزی

زن مجرد از قزوین

1 فروردین 1363 (35 ساله)

تاریخ عضویت: 14 مهر 1397


سلام
تقدیم به همه دوستان عزیز
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
سما ص سلام لحظات پر از شادکامی و لبخند ... یلدا هم مبارک ترانه جان...
ادامه
  ۲۸ آذر ۱۳۹۸
چنگیز_مغول پس از فجایع در نیشابور به همدان رفت و به مردم آنجا گفت:

یک سوال از شما می پرسم اگر جواب درست و خوبی بدهید، در امان هستید.

پرسید:
"من از جانب خدا آمده ام یا خودم؟"

چوپانی دلیرونترس گفت:
🔹"تو نه از جانب خدا آمده ای و نه از جانب خود. بلکه « اعمال ما » است که تو را
ادامه...
هرچه ملتی فرومایه‌تر و فقیرتر باشد و
هرچه فشار دولت و ستم‌گستران و
استثمارگران شدیدتر باشد

به همان اندازه لذایذ جهان ماورايى كه دين معرفى مى‌كند رنگین‌تر است.

#زيگموند_فرويد
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
همسر پادشاه عربستان درحالی با همسر وزير امور خارجه بريتانيا عكس گرفته که اگر به جای او يک بشكه نفت سبک شمال ميذاشتند سنگينتر و قشنگ تر بود
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
تصمیمات خداوند مرموزند
اما همواره به نفع ما هستند.

#پائولو_کوئیلو
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
اگر ميخواهى به دست هيچ ديكتاتورى گرفتار نشوى ،فقط يك كار انجام بده:
بخوان
بخوان
بخوان

با آگاهى تو ،ديكتاتور در گذر زمان نابود ميشود.
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻓﻜﺮﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻜﺖ، ﻭﺯﻳﺮ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻌﺪﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎﻩِ
ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ؛
ﺍﻣﺎﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻴﻔﻬﻤﻢ ﻣﻠﺖِ ﺩﺍﻧﺎ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ.

ﺍﻣﻴﺮ ﮐﺒﻴﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺒﻌﻴﺪ

میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
کسانی که به من می گویند تو به جهنم می روی و ما به بهشت،

مراخوشحال می کنند؛

چون مطمئن می شوم که با آن ها به یک جا نمی روم!


مارتین ترمن
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
یُسرا جالب و عالی 20
ادامه
  ۲۱ دی ۱۳۹۸
💞🍃 ﺍﮔﺮﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺮﮒ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﺧﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ!🍃💞

💞🍃 ﺍﮔﺮ ﺍﻣﯿﺪ ﯾﮏ ﻗﻄﺮﻩ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺩﺭﯾﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ!🍃💞

💞🍃ﻭ ﺍﮔﺮ ﺩﻭﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﺖ،
ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺁﺭﺯﻭﻣﯿﮑﻨﻢ🍃💞
سلام
صبح بخیر دوستان گرامی
میر شجاع سیدین .سپاسگذارم..از زحمات شما بزرگوار ....در پناه خداوند همیشه موفق باشید............بدرود
ادامه
  ۲۵ بهمن ۱۳۹۸
  ۱۳ دی ۱۳۹۸
اﺯ ﺑﺮﺗﺮﺍﻧﺪ ﺭﺍﺳﻞ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :

ﭼﺮﺍ ﯾﮏ ﺁﺩﻡ ﻣﺘﻌﺼﺐ ﻣﯽ ﺗﺮسد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺗﺶ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺻﻼﺡ ﮐﻨﺪ ؟

ﺭﺍﺳﻞ پاسخ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨد، چگونه ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﺎﻭل های ﮐﻒ ﭘﺎﯾﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﯿﺮﯼ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺁﻣﺪﻩﺍﻡ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ!

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ،
و ﺍﮐﺜﺮ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﮔ
ادامه...
353
هدایا