0%
طلوع

طلوع

زن مجرد از شیراز

21 خرداد 1367 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 14 آذر 1396

اطلاعات عمومی
نام نمایشی: طلوع
جنسیت: زن
وضعیت تأهل: مجرد
تاریخ تولد: 21 خرداد 1367 (31 ساله)
محل تولد: شیراز
زندگی با: با خانواده
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
اخلاق: دوستانه
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
117