0%
ترنــــــــــم "عــــــــشق"

ترنــــــــــم "عــــــــشق&...

زن از تهران

1 فروردین 1320 (79 ساله)

تاریخ عضویت: 11 آبان 1395

خدایا ... برای دلم امن یجیب بخوان ... تا شاید این قلب نا آرامم، آرام گیرد ...
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: ترنــــــــــم "عــــــــشق"
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (79 ساله)
محل تولد: تهران
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
31
هدایا