0%
س - علي

س - علي

زن از تهران

11 فروردین 1370 (29 ساله)

تاریخ عضویت: 26 بهمن 1394

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند "" كورش كبير""
اطلاعات عمومی
نام نمایشی: س - علي
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 11 فروردین 1370 (29 ساله)
محل تولد: تهران
محل سکونت: تهران
مدل گوشی: iPhone 6s Plus
مدل خودرو: z4
تست روانشناسی شخصیت
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه کار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى کنید. اما اگر با کسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى کنید.
757