0%
رضا متین
۱۵ مرداد ۱۳۹۸
چیز بدی نیست جنگ شکست می‌خورم اشغالم می‌کنی...... ولی من ببازم تو نبردی .💙💙💙
تبلیغات

ورزشكارو خوش اخلاق
بیشتر...
کتابِ زندگی‌ ات را تنها برای شمار

اندکی از مردم باز کن

چرا که‌ دراین‌جهان ‌انگشت شمارند

کسانی‌که فصل‌ هاي کتابت را درک می‌ کنند

دیگران تنها کنجکاوند که بدانند! همین
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
میر شجاع سیدین .مچکرم..از زحمات شما بزرگوار ...در پناه خداوند همیشه موفق باشید.................بدرود
ادامه
  ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
دلتنگی نامرد است!
به دست خیلی هامان سیگار داده
خیلی هامان را از غذا انداخته
یا چاق تر کرده؛
خیلی هامان را عوض کرده؛
آدم های خوبی بودیم، قبل از دلتنگی...
ای زندگی...
اگر این بار آتشی روشن شد...
حکماً برای گرم کردن دست‌های ما نیست...
در قبیله‌ی آدم خواران مانده‌ایم...
ادامه...
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۱ تیر ۱۳۹۸
شعر را کوتاه دوست میدارم .....
موهای تورا بلند......
عشق را در تو میجویم.....
اب از دریا میگیرم....
دست تو را میخواهم....
نور افتاب را کم....
شب را بلند میگیرم....
خاطرت را زیاد......
رضا متین......
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۱ تیر ۱۳۹۸
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۱ تیر ۱۳۹۸
هوایت می زند بر سر،
دلم دیوانه می گردد!
چه عطری در هوایت هست؟!
نمیدانم...نمیدانم.
دلم با تو ارام میگردد
چقدر دیوانه وار خوبی...
چه سری در درونت هست...
نمیدانم .... نمیدانم...
بهار بودنت را بهانه میگیرم.
چگونه سر کنم بی تو ...
نمیدانم....
نمیدانم...
حمزه بیست خفــن
ادامه
  ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
کژال آ 🕋🌈ϐιɢ lικε🌈🕋
ادامه
  ۱۱ تیر ۱۳۹۸