0%
رضا متین
تبلیغات

بیشتر...
بوسه یعنی وصل جانان وصل عشق
بوسه یعنی یک شدن در درس عشق
0 نظر
فکر هایم تکه تکه شده اند
تو که نباشی
بهانه ایی برای جمع کردنشان ندارم
کاش باشی
تا فکرهایم بکر و خواستنی باشند
0 نظر
شب وقتی زیبا است که بدانی
یک نفر، یک جایی از این دنیا
با تصویرسازی آغوش تو به خواب رفته است
و چه زیباتر می‌شود وقتی که آن یک نفر
همانی باشد که تو هم هرشب
در خیال خودت در آغوشش می‌گیری
زهرا ا 🌻🌻بیسست🌻🌻
ادامه
  ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
خدمت دوستای عزیزم...
Sasy-Begoo-Chera [128].mp3
سرمد 💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
میدونی....
اخه چطور بهت بگم...
اینکه...
خیلی میخوامت...
سرمد 💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
simin farjam 2000000000
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
سرمد 💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
simin farjam 2000000000000000000
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
زندگی تمامش خطای دید است
من فقط تو را می بینم و تو فقط من را نمی بینی !
سرمد 💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
simin farjam 20000000000000
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
سرمد 💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
simin farjam 2000000000000000
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
سرمد 💚˜”*°•.ԼƖƘЄeЄeЄ.•°*”˜💚
ادامه
  ۲۹ مرداد ۱۳۹۶
simin farjam 200000000000000
ادامه
  ۲۹ فروردین ۱۳۹۶