0%
نگار

نگار

زن متأهل از شیراز

15 بهمن 1356 (39 ساله)

تاریخ عضویت: 16 آبان 1394
وفا از سگ بیاموزیم!

سال ها پیش مدتی را در جایی بیابان گونه به سر بردم. عزیزی چهار دیواری خود را در آن بیابان در اختیار من قرار داد؛ یک محوطه بزرگ با یک سرپناه و یک سگ. سگ پیر و قوی هیکلی که برای بودن در آن محیط خلوت و ناامن دوست مناسبی به نظر می رسید. ما مدتی با هم بودیم و من بخشی از غذای خو
ادامه...
reza rezayi سلام.خوبین
ادامه
  ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
سرمایه عمر آدمی یک نفس است...
آن یک نفس از برای یک همنفس است...
با همنفسی گر نفسی بنشینی...
مجموع حیات عمر، آن یک نفس است...

بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
Zeynab 20 20
ادامه
  ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
🌿🍂
ﺩﻟﻢ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺩﻟﺶ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ ...
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ...
ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﮐﻤﯽ ﺳﺮﺩ ...
ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﺩﻟﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﻝ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ...
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﻭﯾﻢ ...
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﮐﻮﻩ ﺑﺘﺮﺍﺷﺪ ...
ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ
ادامه...
بُشرا ✏لایک/ وری نایس✒
ادامه
  ۳۰ بهمن ۱۳۹۵
Zeynab بسیار زیبا ممنون
ادامه
  ۲۹ بهمن ۱۳۹۵
144
هدایا