اطلاعات عمومی
نام نمایشی: مینا
در یک خط: هیچ
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 1 فروردین 1320 (78 ساله)
هدف از عضویت: وقت گذرانی در وب
اخلاق: رسمی
166