0%
غلامرضا امینی

غلامرضا امینی

مرد متأهل از تهران

2 فروردین 1365 (31 ساله)

تاریخ عضویت: 18 شهریور 1396


اطلاعات عمومی
نام نمایشی: غلامرضا امینی
جنسیت: مرد
وضعیت تأهل: متأهل
تاریخ تولد: 2 فروردین 1365 (31 ساله)
محل تولد: تهران
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
0