اطلاعات عمومی
نام نمایشی: متین س
جنسیت: زن
تاریخ تولد: 4 مرداد 1348 (50 ساله)
محل تولد: تهران
اطلاعات ظاهری
قد: 0 سانتی متر
اطلاعات تحصیلی
دانشگاه: 0
168