چرا میگویند خواب زن چپ است؟
این واژه در واقع "زن" نبوده بلکه "ظن" بوده. ظن یعنی توهم، گمان بردن و شک کردن و " خواب ظن " هم خوابیه که بر مبنای توهم و شک و گمان شکل گرفته. بر اثر تلفظ نادرست در عوام فکر می کنن منظور جنسیت زن هستش و چیزهایی نظیر چپه بودن خواب و غیره بهش نسبت میدن.
HOUSAIN 20
ادامه
  ۱۸ آبان ۱۳۹۸
وحید نادر 20
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
رابطه مثل الاکلنگ میمونه
باید نوبتی یکی کوتاه بیاد
اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد
هر دو نفر زده میشن
یکی از بالا موندن
و دیگری از پایین موندن...
0 نظر
هرگز از حرفهایی كه مردم درباره تو می‌گویند نگران نشو
هیچگاه كوچكترین توجهی به آن نشان نده
همیشه فقط به یك چیز فكر كن:
داور خداست!
آیا من در برابر او روسفیدم؟
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد
تا بی راهه نروی...
تو باید روی پای خودت بایستی و تنها ملاحظه‌ات این باشد كه:
ادامه...
لیلا . متن که منفی نیست!!اتفاقا آدم رو تشویق میکنه که تحت تاثیر قضاوت دیگران قرار نگیره
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
آدا رهگذر تصویر باین خوشگلی منفی گرفته حیف
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
آدا رهگذر بیست
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
خیلی از ما آدم ها در قلبمان چاهی کنده ایم برای پنهان کردن دلخوری های کوچک...
تمام آن ها را توی خودمان می ریزیم و دم نمی زنیم...
اما نمی دانیم پنهان کردن دلخوری های کوچک مثل
جمع کردن هیزم های خشکی ست که گوشه ی ذهنمان تلنبار می شوند...
خیال می کنیم اگر در موردشان حرفی نزنیم می پوسند و فرا
ادامه...
آدا رهگذر عالی
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
لادن ع لایک20
ادامه
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
آدا رهگذر ممنون
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
آدا رهگذر
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
شکستن آدم صدا ندارد…
اینطور نیست که مثلا وقتی کنار یک نفر ایستادی
صدای پوکیدن قلبش را بتوانی بشنوی …
یا مثلا ببینی یک دفعه خرده های دل یک نفر می پاشد روی زمین…
شکستن یک آدم ، بعضی وقتها با چند قطره اشک همراه است …
و خیلی وقتها با بغض و در سکوت اتفاق می افتد…
آدمهای شکسته عجیب نیستن
ادامه...
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
ش . آ عالی
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
به چشم جان
تُرا دیدم
که روح در من به جوش آمد
تویی والا ترین تصویر
به چشم سر نمی آیی
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
ش . آ قشنگگگگ
ادامه
  ۰۷ مهر ۱۳۹۸
در رویاهای خالی ام
شب های زیادی ست
که ماه نباریده است
چشم هایم خشکیده اند
و چه سخت می شود عشق ورزید
وقتی انگشتانم در کو له هاشان
دست های تو را حمل می کنند
و جای خالی ات
اشک هائی می شوند
که تلاش می کنند
دست هایم آنها را نفهمند...

پرویز صادقی
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
ش . آ زیبا زیبا
ادامه
  ۰۸ مهر ۱۳۹۸
276
هدایا