چرا میگویند خواب زن چپ است؟
این واژه در واقع "زن" نبوده بلکه "ظن" بوده. ظن یعنی توهم، گمان بردن و شک کردن و " خواب ظن " هم خوابیه که بر مبنای توهم و شک و گمان شکل گرفته. بر اثر تلفظ نادرست در عوام فکر می کنن منظور جنسیت زن هستش و چیزهایی نظیر چپه بودن خواب و غیره بهش نسبت میدن.
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
رابطه مثل الاکلنگ میمونه
باید نوبتی یکی کوتاه بیاد
اگه همیشه فقط یک نفر کوتاه بیاد
هر دو نفر زده میشن
یکی از بالا موندن
و دیگری از پایین موندن...
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان همینطوره
ادامه
  ۰۹ اسفند ۱۳۹۸
هرگز از حرفهایی كه مردم درباره تو می‌گویند نگران نشو
هیچگاه كوچكترین توجهی به آن نشان نده
همیشه فقط به یك چیز فكر كن:
داور خداست!
آیا من در برابر او روسفیدم؟
بگذار این معیار قضاوت زندگی تو باشد
تا بی راهه نروی...
تو باید روی پای خودت بایستی و تنها ملاحظه‌ات این باشد كه:
ادامه...
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان دقیقاً همینطوره
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان عالی
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
خیلی از ما آدم ها در قلبمان چاهی کنده ایم برای پنهان کردن دلخوری های کوچک...
تمام آن ها را توی خودمان می ریزیم و دم نمی زنیم...
اما نمی دانیم پنهان کردن دلخوری های کوچک مثل
جمع کردن هیزم های خشکی ست که گوشه ی ذهنمان تلنبار می شوند...
خیال می کنیم اگر در موردشان حرفی نزنیم می پوسند و فرا
ادامه...
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
آدا رهگذر ممنون
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
آدا رهگذر
ادامه
  ۱۷ آبان ۱۳۹۸
شکستن آدم صدا ندارد…
اینطور نیست که مثلا وقتی کنار یک نفر ایستادی
صدای پوکیدن قلبش را بتوانی بشنوی …
یا مثلا ببینی یک دفعه خرده های دل یک نفر می پاشد روی زمین…
شکستن یک آدم ، بعضی وقتها با چند قطره اشک همراه است …
و خیلی وقتها با بغض و در سکوت اتفاق می افتد…
آدمهای شکسته عجیب نیستن
ادامه...
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
به چشم جان
تُرا دیدم
که روح در من به جوش آمد
تویی والا ترین تصویر
به چشم سر نمی آیی
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
عرشیا محمدی 🍃🍃🌺 لایک بیست 🌺🍃🍃
ادامه
  ۱۲ مهر ۱۳۹۸
در رویاهای خالی ام
شب های زیادی ست
که ماه نباریده است
چشم هایم خشکیده اند
و چه سخت می شود عشق ورزید
وقتی انگشتانم در کو له هاشان
دست های تو را حمل می کنند
و جای خالی ات
اشک هائی می شوند
که تلاش می کنند
دست هایم آنها را نفهمند...

پرویز صادقی
خدیجه 🐻🐷вιɢ lιĸe🐷🐻
ادامه
  ۰۱ مرداد ۱۳۹۹
جواد خان 20
ادامه
  ۰۱ اسفند ۱۳۹۸
342
هدایا